You are here:

Gewasbescherming A Uitvoeren gewasbescherming

Om beroepsmatig gebruik te mogen maken van gewasbeschermingsmiddelen, heb je sinds 1 juli 1996 een licentie nodig. Na het behalen van het examen 'Gewasbescherming A', heb je de bevoegdheid voor het  toepassen, verkopen en/of in opslag hebben van gewasbeschermingsmiddelen.

Algemene informatie gewasbescherming A

Data:

De eerstvolgende cursus start op 24 mei 2024 - bij voldoende animo.
De cursus vindt overdag plaats.

De planning is als volgt:
dagdeel 1 en 2: 24 mei
dagdeel 3 en 4: 30 mei
dagdeel 5: 5 juni
dagdeel 6: 14 juni

Bijzonderheden: Inclusief koffie/thee, lunch, lesmateriaal, examen, Curio certificaat en pasje van Bureau Erkenningen.
Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15 te Breda
Voor: Deze cursus is bestemd voor beheerders/eigenaren van een agrarisch loonbedrijf of groenvoorzieningsbedrijf die gewasbeschermingsmiddelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Met Gewasbescherming A mag u gewasbeschermingsmiddelen hanteren op eigen terrein (dus niet bij derden, daarvoor dient u Gewasbescherming B te hebben).
Door: Jan van der Graaff
Kosten: € 500,00 per persoon (vrijgesteld van btw)
Duur: De cursus wordt gegeven in 6 dagdelen (inclusief examen).

Heeft u al een spuitlicentie? Sinds 1 juli 1996 is deze verplicht voor het beroepsmatig toepassen, verkopen en/of in opslag hebben van gewasbeschermingsmiddelen. Deze cursus bereidt u voor op het examen 'Gewasbescherming A' .

Inhoud van de cursus gewasbescherming A

In deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Lezen van het etiket van een bestrijdingsmiddel
 • Berekenen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel en water voor een bespuiting
 • Opstellen werkplan
 • Gereedmaken van apparatuur voor gebruik
 • Perceel gereedmaken
 • Persoonlijke bescherming
 • Gereedmaken bestrijdingsmiddel
 • Toedienen van een bestrijdingsmiddel
 • Afvoer middelresten
 • Schoonmaken en onderhouden van de apparatuur
 • Herkennen van de belangrijkste afwijkingen
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Onderkennen van risico's van chemische behandelingen
 • Vervoer, opslag en opruimen
 • Emissie voorkomen
 • Theorie- en praktijkexamen

Resultaat

Als u het examen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u van Curio een certificaat en van Bureau Erkenningen uw licentie en Bewijs van Vakbekwaamheid. Deze licentie is vijf jaar geldig. Binnen die vijf jaar dient u vier verlengingsbijeenkomsten bij te wonen om uw licentie te kunnen verlengen. Voor het volgen van verlengingsbijeenkomsten kunt u op onze website op de hoogte blijven van verlengingsbijeenkomsten voor gewasbescherming.

Na de cursus gewasbescherming A

Het certificaat/de licentie Gewasbescherming A geeft recht op toelating tot Gewasbescherming B (bedrijfsvoeren).

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.