You are here:

Farmaceutische consultvoering

Bij farmaceutische consultvoering staat de zorgvraag centraal. Het resultaat van het gesprek tussen apotheker en patiënt is de behandeling volgens een behandelplan. Voor consultvoering is een richtlijn opgesteld, waarbij aanbevelingen worden gegeven voor de opbouw en de uitvoering van een farmaceutisch consult. Curio heeft een training Farmaceutische Consultvoering samengesteld waarin deze richtlijn behandeld zal worden.

Algemene informatie cursus farmaceutische consultvoering

Bij farmaceutische consultvoering staat de zorgvraag centraal. Het resultaat van het gesprek tussen apotheker en patiënt is de behandeling volgens een behandelplan. Voor consultvoering is een richtlijn opgesteld, waarbij aanbevelingen worden gegeven voor de opbouw en de uitvoering van een farmaceutisch consult. Curio heeft een training Farmaceutische Consultvoering samengesteld waarin deze richtlijn behandeld zal worden.

Data: in overleg
Bijzonderheden: Als de training met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de deelnemer een Bewijs van Deelname.
Locatie: Curio, Oostelijke Havendijk 1 te Roosendaal. 
De training kan ook op locatie van de aanvrager verzorgd worden bij voldoende aanmeldingen.
Voor: Deze cursus is bestemd voor apothekersassistenten.
Door: Curio zorg en welzijn
Kosten: € 180,00 per deelnemer
Duur:

De training wordt gegeven in twee bijeenkomsten van 2 uur.

De deelnemer dient rekening te houden met 2 uur zelfstudie per gevolgde bijeenkomst.

Inhoud van de cursus farmaceutische consultvoering

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

 • Opbouw farmaceutisch consult volgens Calgary-Cambridge model
 • Start van een behandeling met een Uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel
 • Vervolg of wijziging van bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel
 • Vragen over zelfzorg afhandelen volgens farmaceutische consultvoering

Farmaceutisch consult

 • Het farmaceutisch consult voeren als een gesprek waarin de zorgvraag van de patiënt wordt besproken. Met de patiënt in een gesprek toe werken naar een gezamenlijk besluit dat op basis van wederzijds vertrouwen wordt genomen en dat leidt tot behandeling volgens een behandelplan.
 • Het consult met een volgende opbouw voeren:
  • Begin van het consult: contact maken met de patiënt, vaststellen zorgvragen en bespreken van het verloop van het consult;
  • Informatie inwinnen: voor de zorgvragen relevante informatie verzamelen (klacht/aandoening, geneesmiddel, context van de patiënt);
  • Uitleg, advies en besluit: geven van uitleg en advies passend bij de zorgvragen, nemen van een gezamenlijk besluit;
  • Afsluiting van het consult: bevestigen van het besproken beleid, afronden en vastleggen van gegevens uit het consult.
 • Tijdens het farmaceutisch consult een relatie opbouwen met de patiënt.
 • Structuur brengen aan tijdens het farmaceutisch consult.
 • Bij het voeren van consulten in de volgende specifieke situaties aanvullende aanbevelingen toepassen:
  • Start van een behandeling met een Uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel;
  • Vervolg of wijziging van een bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel;
  • Vragen over zelfzorg.

De training wordt als volgt gegeven:

Bijeenkomst 1: Theoretisch kader

Het leren werken met Calgary-Cambridge model aan de hand van een casus uit praktijk.

Bijeenkomst 2: Toepassen theoretische kennis

De theoretische kennis dat is opgedaan in de eerste bijeenkomst wordt in de tweede bijeenkomst volgens scenarioleren toegepast. Casussen uit de praktijk staan hierbij centraal.

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer over de volgende vaardigheden:

 • Het voeren van het farmaceutisch consult uit volgens Calgary-Cambridge-model
 • Opbouwen van relatie
 • Aanbrengen van structuur in het gesprek

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Na de cursus farmaceutische consultvoering

De deelnemer voert een farmaceutisch consult waardoor kwalitatief goede farmaceutische zorg verleend kan worden, hetgeen betekent veilig, effectief, doelmatig en patiëntgericht.

Na afronding van de training ontvangen deelnemers, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een Bewijs van Deelname van Curio.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.