You are here:

Dentale Anesthesie Toedienen lokale anesthesie door de tandartsassistent

Verbreed je kennis!

Na deze cursus kun jij, als tandartsassistent, lokaal dentale anesthesie toedienen in opdracht van een tandarts.

Algemene informatie cursus dentale anesthesie

In navolging op de eerdere cursusrondes van afgelopen schooljaren, waarbij enthousiaste assistenten met succes de cursus over het mogen toedienen van lokale anesthesie hebben afgerond en hun bewijs van deelname hebben behaald, wordt deze nascholing opnieuw gegeven.

Gezien de belangstelling, start de cursus in overleg bij Curio zorg en welzijn.
De cursus wordt in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers gegeven, zodat een persoonlijke begeleiding steeds voorop kan staan.

Data:

De cursus wordt ingepland bij voldoende deelname.

Bijzonderheden: Bij een voldoende resultaat op het theoretische en praktische  deel wordt de cursus afgesloten met een gewaarmerkt certificaat voor het geven van lokale anesthesie in de tandheelkundige praktijk.
Locatie: Oostelijke Havendijk 1 te Roosendaal
Voor: Deze cursus is bestemd voor tandartsassistenten met minimaal 1 jaar werkervaring en mondhygiënisten.
Door: Chris Hartendorp (tandarts), Curio zorg en welzijn
Kosten: 775,- euro
Duur: De cursus wordt gegeven in 4 avonden van 19:00 uur tot 21:30 uur.

Inhoud van de cursus dentale anesthesie

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:

Doel van verdoven

 • Farmacologie anesthesievloeistof / standaardvloeistof / alternatief
 • Bewaren / verwerken, WIP-richtlijnen
 • Werking anesthesievloeistof en toegevoegde stoffen / bijwerkingen
 • Anatomie hoofd-hals gebied; verloop van nervi [A] en vaten [B]
 • Medische anamnese algemeen en specifiek, toespitsing op het geven van anesthesie
 • Medische acute situaties / interactie ziektebeelden - medicijnen / protocol prikaccident
 • Wetgeving / BIG / voorbehouden handeling / aansprakelijkheid
 • Anesthesieapparatuur: standaardspuit, intraligamentairspuit, intraossaal, wand, naalden
 • Techniek oppervlakte-, infiltratie- en geleidingsanesthesie / theorie
 • Techniek oppervlakte, infiltratieanesthesie / oefenen in de praktijk
 • Techniek geleidingsanesthesie / oefenen in de praktijk

De cursus wordt als volgt gegeven:

In vier avonden wordt theoretische kennis en praktische vaardigheden opgedaan, om hierna, in huiswerkopdrachten onder leiding van de eigen tandarts, lokale anesthesie te kunnen toepassen.

De cursus wordt afgerond met een afsluitende toets, die bestaat uit een praktisch en theoretische gedeelte.

Resultaat

Na de afloop van de cursus beschikt de deelnemer over de volgende vaardigheden:

 • Lokaal toedienen van dentale anesthesie in opdracht van een tandarts

Bij een voldoende resultaat op het theoretische en praktische deel wordt de cursus afgesloten met een gewaarmerkt certificaat voor het geven van lokale anesthesie in de tandheelkundige praktijk.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.