You are here:

Medewerker Boomkwekerij

De Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij voor zij-instromers start komend schooljaar.

De pilot is een praktijkgerichte opleiding naar medewerker voor de boomkwekerij.

Aanmelden voor 21 december, 2021

Algemene informatie over de brancheopleiding tot medewerker Boomkwekerij

De opleiding is vakgericht (geen Nederlands, rekenen en burgerschap).
De opleiding is opgebouwd in 5 modules.

Data:

De cursus start in januari 2022, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Bijzonderheden: Inclusief koffie/thee.
Het is mogelijk om een aparte module te volgen en hiermee een deelcertificaat te behalen.
Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda
Voor:

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je 21 jaar of ouder bent.

De opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen laten omscholen naar een baan bij een boomkwekerij.

Door: Vakdocenten vanuit Curio sector VGG verzorgen de lessen samen met specialisten uit de sector.
De didactiek ligt bij de docent, praktijkkennis bij de vakspecialist. Theorie ontmoet de praktijk! 
Kosten: € 3100,- per persoon (vrijgesteld van btw)
Duur: Je start met 3 zaterdagen van 2 aaneengesloten dagdelen. De overige dagdelen zijn gedurende een jaar op woensdagavond. 


In deze cursus worden de volgende onderwerpen (theorie en praktijk) behandeld:

  • Algemeen, kennismaken met de sector (4 dagdelen)
  • Teeltvoorbereiding, bewaken en controleren groei, vermeerderen en bodem/substraat (10 dagdelen)
  • Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling (12 dagdelen)
  • Rooien en verwerken, rooien, sorteren, controleren op kwaliteit, verpakken (6 dagdelen)
  • Onderhoud, registratie en verantwoording (8 dagdelen)

Meer inhoudelijke informatie over de opleiding vind je hier.

Resultaat

Sluit je de opleiding goed af, dan ontvang je het certificaat Medewerker Boomkwekerij volgens Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij.

Daarna kun je de vervolgopleiding meewerkend voorman boomkwekerij gaan volgen om verder te ontwikkelen. Het is ook mogelijk om een aparte module te volgen en hiervoor een deelcertificaat te behalen.

Naast de vervolgopleiding meewerkend voorman boomkwekerij, kun je bij Curio voor diverse andere vervolgcursussen inschrijven.

Wil je een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van de organisatie.

Vanuit het onderwijs zijn Yuverta (voorheen Citaverde College, Helicon en Wellant College), Curio, Zone.college en HAS hogeschool betrokken.
Vanuit het bedrijfsleven is er een klankbordgroep bestaande uit boomkwekers aangesloten bij de brancheopleiding.
Brancheorganisaties die betrokken zijn: LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, Royal Anthos en de vakbonden FNV Agrarisch groen en CNV-vakmensen.