You are here:

Groen en Dier


Kba (1)

Knaagdierbeheersing (IPM-KBA)

Breda

Ben jij degene die verantwoordelijk is voor de bestrijding van ratten en/of muizen op het bedrijf?

Vanaf 1 januari 2023 heb je de licentie IPM-KBA nodig en het bedrijf moet zijn ingeschreven in het register IPM-KBA bij Bureau erkenningen via KPMB. IPM-KBA gaat dan de huidige KBA(-GB) licentie vervangen die dan vanaf dat moment komt te vervallen.

Met de licentie IPM-KBA is het uitsluitend mogelijk om bestrijdingen uit te voeren op het eigen agrarische terrein.

Molwoel

Mollen- en woelrattenbestrijding

Breda

Sinds 1 juli 1996 is een licentie verplicht als u fosforwaterstof-houdende middelen wil gebruiken voor het bestrijden van mollen en woelratten. Deze cursus bereidt u voor op het examen waarmee u de licentie mollen- en woelrattenbestrijding kunt behalen.

Molwoel

Verlengingsbijeenkomst mollen- en woelrattenbestrijding

Breda

Heeft u een licentie mollen- en woelrattenbestrijding om met fosforwaterstof-houdende middelen te werken? Dan moet deze iedere vijf jaar verlengd worden. Om deze te kunnen verlengen dien je binnen deze vijf jaar een verlengingsbijeenkomst te volgen. Tijdens deze verlenging wordt de kennis opgefrist. Na het volgen van de verlengingsbijeenkomst ontvang je een nieuwe licentie Mollen- en Woelrattenbestrijding van Bureau Erkenningen.

Wet Natuur Bescherming 1

Wet Natuurbescherming, niveau 1

Breda

Veel plantsoorten en diersoorten vereisen een zorgvuldige aanpak voor en tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Wet Natuur Bescherming 2

Wet Natuurbescherming, niveau 2

Breda

Wanneer je werkzaam bent in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer. En je wilt aan de slag als opzichter of uitvoerder, dan moet je in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming, niveau 2.

Wet natuurbescherming

Wet Natuurbescherming, niveau 3

Breda

Bij werkzaamheden of onderhoud in groengebieden of in leefgebieden van dieren, kom je in aanraking met de Wet Natuurbescherming. Deze wet is ter bescherming van planten en dieren. Hierbij krijg je te maken met een aantal juridische en praktische zaken. Wanneer je in het bezit bent van een certificaat Wet Natuurbescherming, dan heb je aantoonbaar kennis van deze zaken.