You are here:

Groen en Dier


Molwoel

Verlengingsbijeenkomst mollen- en woelrattenbestrijding

Breda

Heeft u een licentie mollen- en woelrattenbestrijding om met fosforwaterstof-houdende middelen te werken? Dan moet deze iedere vijf jaar verlengd worden. Om deze te kunnen verlengen dien je binnen deze vijf jaar een verlengingsbijeenkomst te volgen. Tijdens deze verlenging wordt de kennis opgefrist. Na het volgen van de verlengingsbijeenkomst ontvang je een nieuwe licentie Mollen- en Woelrattenbestrijding van Bureau Erkenningen.

Wet Natuur Bescherming 1

Wet Natuurbescherming, niveau 1

Breda

Veel plantsoorten en diersoorten vereisen een zorgvuldige aanpak voor en tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Wet Natuur Bescherming 2

Wet Natuurbescherming, niveau 2

Breda

Wanneer je werkzaam bent in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer. En je wilt aan de slag als opzichter of uitvoerder, dan moet je in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming, niveau 2.

Wet natuurbescherming

Wet Natuurbescherming, niveau 3

Breda

Bij werkzaamheden of onderhoud in groengebieden of in leefgebieden van dieren, kom je in aanraking met de Wet Natuurbescherming. Deze wet is ter bescherming van planten en dieren. Hierbij krijg je te maken met een aantal juridische en praktische zaken. wanneer je in het bezit bent van een certificaat Wet Natuurbescherming, dan heb je aantoonbaar kennis van deze zaken.

Wet Natuur Bescherming 1

Wet Natuurbescherming niveau 1, hercertificering

Breda

Ben je in het bezit van het certificaat Wet Natuurbescherming 1 en is dit certificaat binnen 6 maanden verlopen? Dan is het tijd om te hercertificeren. Door het succesvol volgen van een bijeenkomst ontvang je een nieuwe licentie van AOC Keurmerk. Daarmee is de certificering weer voor 3 jaar verlengd. Zo blijft u een expert op het gebied van de Wet Natuurbescherming.

Wet Natuur Bescherming 2

Wet Natuurbescherming niveau 2, hercertificering

Breda

Ben je in het bezit van het certificaat Wet Natuurbescherming 2 en is deze licentie (bijna) verlopen? Dan is het tijd om te hercertificeren. Hercertificeren doe je door een hercertificeringscursus Wet Natuurbescherming 2 te volgen. Na het afronden van deze hercertificeringscursus ontvang je een nieuwe licentie van AOC Keurmerk. Daarmee is je kennis weer opgefrist en de licentie weer voor 3 jaar verlengd. Zo blijf je een expert op het gebied van de Wet Natuurbescherming.