Aanmeldformulier inburgering / Nederlands als tweede taal

Geslacht / Sex
Contactgegevens / Contact details
For international phone numbers, use 0031 instead of +31.
Adres / Address
Onderstaande alleen invullen wanneer de cursist wordt aangemeld door bijvoorbeeld de gemeente, UWV, WVS, Taalhuis of de werkgever / Only fill this field when the student is being applied by for example the municipality, UWV, WVS, Taalhuis or the employer