De kracht van onderwijs

Welkom bij de podcast De Kracht van Onderwijs. In deze podcast spreken we mensen die een belangrijke impact hebben op het Nederlandse onderwijs. Van docent tot beleidsmedewerker, van conciërge tot coach. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed, wat kan en wat moet beter? Jaarlijks geeft de Nederlandse staat ruim 40 miljard euro uit aan onderwijs en onderzoek; en zitten enkele miljoenen kinderen, jongeren en volwassenen in de Nederlandse schoolbanken. Tijd voor een goed gesprek. Luister je mee?

Alle afleveringen

Luister hier de meest recente afleveringen van onze podcast De Kracht van Onderwijs terug.

Podcast Aflevering 1 Kirsten Cuppen

Aflevering 1: Kirsten Cuppen

Aan het woord is Kirsten Cuppen, docent Nederlands, loopbaanbegeleiding, Rekenen bij ROC Tilburg, mbo docent van het jaar 2021 en co-initiator Talenpaspoort. Hoe kijkt zijn naar het Nederlands onderwijs? Daar vertelt ze alles over.

Aflevering 2: Pieter Hendrikse

In deze aflevering aan het woord: Pieter Hendrikse, scheidend voorzitter van het College voor Toetsen en Examen. Hij is voorstander om examens meer over het schooljaar te spreiden en pleit voor flexibele en digitale examens, maar er is meer. Hoe kijkt hij bijvoorbeeld naar het Nederlands onderwijs? Nieuwsgierig? Luister dan naar de podcast.

Aflevering 3: Inge de Wolf

In deze aflevering van de Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Inge de Wolf – hoogleraar Onderwijssystemen in Maastricht. Zij gaat uitgebreid in op het onderwerp kansenongelijkheid, die neemt toe in Nederland. Het onderwijs versterkt de ongelijke kansen in plaats van die te verkleinen. Hoe komt dat? En belangrijker nog: wat is er aan te doen? In deze podcast de antwoorden op deze vragen.

Aflevering 4: Barend Last

In aflevering 4 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Barend Last (onderwijskundig specialist) over een gifkikker, meester Leo, intrinsieke motivatie, mobieltjes in de klas, maar vooral over blended leren: het combineren van fysiek en online leren. Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe begin je er aan? En is het eigenlijk wel een gelukkige term? Zouden we het niet moeten vervangen door goed, modern onderwijs? Maar ook: hoe ziet het onderwijs er over 20 jaar uit? In deze podcast antwoord op deze vragen en meer.

Aflevering 5: Esmah Lahlah

In aflevering 5 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Esmah Lahlah. Zij is wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling in de gemeente Tilburg en lid van de Onderwijsraad. Zij was in 2021 de beste lokale bestuurder van Nederland. In de podcast komt aan de orde hoe het onderwijs een bedrage kan leveren aan het bestrijden van de gevolgen van armoede en de bestaanszekerheid kan vergroten. Verder spreekt Esmah Lahlah zich uit over artikel 23 van de Grondwet (over de gelijke financiering van openbaar en bijzonder onderwijs), hoe om te gaan met opleidingen die minder aansluiten op de arbeidsmarkt, en ze vertelt over juffrouw Lettie Latour – de docent op het basisonderwijs die haar inspireerde.

Aflevering 6: Ton Wilthagen

In aflevering 6 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Ton Wilthagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt en stadshoogleraar in Tilburg. In deze aflevering komt aan de orde wat er op dit moment op de arbeidsmarkt gebeurt én wat dat betekent voor het onderwijs. 'De arbeidsmarkt is de achilleshiel van onze brede welvaart en het onderwijs is de basis waar die achilleshiel op staat'. Daarnaast spreekt Ton over het talentenpaspoort, robotisering (hij schreef een jeugdboek over een meisje dat een robot wil zijn) en het ideaal om op het strand te liggen, de invloed van de ecologie op de gevraagde skills en zijn beeld dat de jeugd niet zo heel veel verschilt van de oude generaties. Ook die wil op een gegeven moment de stap van discotheek naar hypotheek maken.

Aflevering 7: Alida Oppers

In deze aflevering staat het onlangs verschenen rapport ‘De staat van onderwijs 2023’ centraal. Hierin beschrijft de Inspectie van het Onderwijs wat goed gaat en wat beter moet in het Nederlandse onderwijs. Rob Neutelings krijgt tijdens het lezen van het rapport een somber beeld bij met name vier thema’s: de basisvaardigheden, kansengelijkheid, welzijn van leerlingen/studenten en werkdruk onder het onderwijspersoneel. Alida Oppers onderkent de problemen, maar ziet ook de nodige lichtpunten. “We zijn goed op weg. Nu volhouden.”

Aflevering 8: Marinka Kuijpers

In aflevering 8 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Marinka Kuijpers. Zij is hoogleraar Leeromgeving en Leerloopbanen. In deze aflevering staat LOB centraal: loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Hoewel Marinka liever van loopbaanontwikkeling en -begeleiding spreekt. Wat is LOB? Welke 5 competenties staan centraal? Is LOB hetzelfde als loopbaanleren? En zijn LOB-vaardigheden belangrijker dan de beroepsvaardigheden? Daarnaast geeft Marinka aan dat ze niet van het woord “talenten” houdt, maakt ze duidelijk dat docenten zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen en ze vertelt dat ze haar beste advies van een anonieme mede-treinreiziger kreeg.

Aflevering 9: Larissa Zegveld

In aflevering 9 van de podcastserie "De Kracht van Onderwijs' spreekt Rob Neutelings met Larissa Zegveld. Zij is de directeur/bestuurder van Kennisnet. Zij zoomt in op de impact van digitale ontwikkelingen op het onderwijs. Artificiële Intelligentie en brein computing komen aan de orde in deze podcast. Verder beantwoordt ze vragen als hoe kan digitalisering helpen het vak van de docent aantrekkelijker te maken en of er banen gaan verdwijnen door kunstmatige intelligentie. Ze houdt een pleidooi voor mobieltjes in de klas én vertelt dat als ze nu zou mogen kiezen ze een opleiding journalist zou volgen.

Aflevering 10: Docenten Curio

In aflevering 10 van de podcastserie “De Kracht van Onderwijs” spreekt Rob Neutelings met zes inspirerende docenten van Curio, over persoonlijke beweegredenen en actuele onderwijsthema’s. Zij vertellen over het moment waarop ze besloten het onderwijs in te gaan en de mooiste ervaring die zij voor de klas gehad hebben. Wat vinden deze docenten van een algeheel smartphoneverbod in de klas? En waartoe dient ons onderwijs? Ze gaan er samen over in gesprek. Tot slot delen zij hun eigen kracht in het onderwijs, waarbij we horen hoe één docent zelfs een prei tot leven weet te wekken.

.

Aflevering 11: Eén dag Minister van Onderwijs

In deze speciale 11e podcastaflevering draait het om één cruciale vraag: "Als je één dag minister van Onderwijs zou zijn, wat zou je dan veranderen?" Rob sprak verschillende mensen die een belangrijke impact hebben op het Nederlandse onderwijs. Wat is de reactie van de baas van de Onderwijsinspectie, de docent van het jaar en toenmalige wethouder op deze vraag? En hoe ver liggen hun ideeën eigenlijk uit elkaar? Deze podcast biedt een inkijk in de visies van diverse onderwijsprofessionals over de gewenste veranderingen in het onderwijs. Het biedt waardevol advies voor de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, welke kosteloos kan worden benut voor beleidsvorming en verbeteringen van ons onderwijsstelsel.

Aflevering 12: Rene Halberstadt

In deze podcast duiken we samen met onderwijssocioloog en voormalig leerplichtambtenaar Rene Halberstadt in het complexe fenomeen van spijbelen. René heeft maar liefst 15 jaar ervaring als leerplichtambtenaar en hij deed 10 jaar onderzoek naar schoolverzuim. Van de stille straten van het dorp Renkum naar de bruisende dynamiek van Den Haag, verkent Rene de diepten van schoolverzuim en de impact ervan op het onderwijs. In een boek van 282 pagina's beschrijft hij hoe spijbelen ontstaat, wat de samenhang is met opleidingsniveau en culturele achtergrond en waarom het in de ene klas of school meer voorkomt dan in andere. In deze podcast praten we je bij over de essentie van zijn studie. Ook wordt duidelijk waarom 2.000 leerlingen per jaar worden ontheven van de leerplicht en vertelt Rene over "het kleedje voor Hitler".

Aflevering 13: Adnan Tekin

In deze podcastaflevering van "De Kracht van Onderwijs" komt Adnan Tekin aan het woord - voorzitter van de MBO Raad. Hij is voorman van het middelbaar beroepsonderwijs. Hij strijdt voor zijn sector, heeft inspirerende ideeën en gaat de discussie niet uit de weg. Zo vraagt hij zich af of er geen mobieltjesverbod moet komen voor jongere studenten, heeft hij een duidelijke opvatting over een talenten- of skills paspoort, staat kansengelijkheid hoog in zijn vaandel én maakt hij de politiek duidelijk dat er niet bezuinigd kan worden op het mbo-onderwijs.

Aflevering 14: Lodewijk Asscher

In deze aflevering van "De Kracht van Onderwijs" verwelkomen we Lodewijk Asscher, voorzitter van Npuls sinds januari 2023. Npuls is een belangrijk Nationaal Groeifondsprogramma waarin mbo-scholen, hogescholen en universiteiten samenwerken om de kwaliteit en wendbaarheid van het onderwijs te verbeteren en de digitale vaardigheden van docenten en studenten te versterken. Asscher spreekt in deze podcast zijn zorgen uit over toenemende ongelijkheid door digitalisering, pleit voor gelijke toegang tot onderwijs én wil verschillen tussen onderwijsinstellingen verkleinen.

Podcast? Leuk!

Reageren op de podcast? Suggesties voor gasten? Vragen? Vul onderstaand formulier in.