De kracht van onderwijs

Welkom bij de podcast De Kracht van Onderwijs. In deze podcast spreken we mensen die een belangrijke impact hebben op het Nederlandse onderwijs. Van docent tot beleidsmedewerker, van conciërge tot coach. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed, wat kan en wat moet beter? Jaarlijks geeft de Nederlandse staat ruim 40 miljard euro uit aan onderwijs en onderzoek; en zitten enkele miljoenen kinderen, jongeren en volwassenen in de Nederlandse schoolbanken. Tijd voor een goed gesprek. Luister je mee?

Alle afleveringen

Luister hier de meest recente afleveringen van onze podcast De Kracht van Onderwijs terug.

Podcast Aflevering 1 Kirsten Cuppen

Aflevering 1: Kirsten Cuppen

Aan het woord is Kirsten Cuppen, docent Nederlands, loopbaanbegeleiding, Rekenen bij ROC Tilburg, mbo docent van het jaar 2021 en co-initiator Talenpaspoort. Hoe kijkt zijn naar het Nederlands onderwijs? Daar vertelt ze alles over.

Aflevering 2: Pieter Hendrikse

In deze aflevering aan het woord: Pieter Hendrikse, scheidend voorzitter van het College voor Toetsen en Examen. Hij is voorstander om examens meer over het schooljaar te spreiden en pleit voor flexibele en digitale examens, maar er is meer. Hoe kijkt hij bijvoorbeeld naar het Nederlands onderwijs? Nieuwsgierig? Luister dan naar de podcast.

Aflevering 3: Inge de Wolf

In deze aflevering van de Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Inge de Wolf – hoogleraar Onderwijssystemen in Maastricht. Zij gaat uitgebreid in op het onderwerp kansenongelijkheid, die neemt toe in Nederland. Het onderwijs versterkt de ongelijke kansen in plaats van die te verkleinen. Hoe komt dat? En belangrijker nog: wat is er aan te doen? In deze podcast de antwoorden op deze vragen.

Aflevering 4: Barend Last

In aflevering 4 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Barend Last (onderwijskundig specialist) over een gifkikker, meester Leo, intrinsieke motivatie, mobieltjes in de klas, maar vooral over blended leren: het combineren van fysiek en online leren. Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe begin je er aan? En is het eigenlijk wel een gelukkige term? Zouden we het niet moeten vervangen door goed, modern onderwijs? Maar ook: hoe ziet het onderwijs er over 20 jaar uit? In deze podcast antwoord op deze vragen en meer.

Aflevering 5: Esmah Lahlah

In aflevering 5 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Esmah Lahlah. Zij is wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling in de gemeente Tilburg en lid van de Onderwijsraad. Zij was in 2021 de beste lokale bestuurder van Nederland. In de podcast komt aan de orde hoe het onderwijs een bedrage kan leveren aan het bestrijden van de gevolgen van armoede en de bestaanszekerheid kan vergroten. Verder spreekt Esmah Lahlah zich uit over artikel 23 van de Grondwet (over de gelijke financiering van openbaar en bijzonder onderwijs), hoe om te gaan met opleidingen die minder aansluiten op de arbeidsmarkt, en ze vertelt over juffrouw Lettie Latour – de docent op het basisonderwijs die haar inspireerde.

Aflevering 6: Ton Wilthagen

In aflevering 6 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Ton Wilthagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt en stadshoogleraar in Tilburg. In deze aflevering komt aan de orde wat er op dit moment op de arbeidsmarkt gebeurt én wat dat betekent voor het onderwijs. 'De arbeidsmarkt is de achilleshiel van onze brede welvaart en het onderwijs is de basis waar die achilleshiel op staat'. Daarnaast spreekt Ton over het talentenpaspoort, robotisering (hij schreef een jeugdboek over een meisje dat een robot wil zijn) en het ideaal om op het strand te liggen, de invloed van de ecologie op de gevraagde skills en zijn beeld dat de jeugd niet zo heel veel verschilt van de oude generaties. Ook die wil op een gegeven moment de stap van discotheek naar hypotheek maken.

Aflevering 7: Alida Oppers

In deze aflevering staat het onlangs verschenen rapport ‘De staat van onderwijs 2023’ centraal. Hierin beschrijft de Inspectie van het Onderwijs wat goed gaat en wat beter moet in het Nederlandse onderwijs. Rob Neutelings krijgt tijdens het lezen van het rapport een somber beeld bij met name vier thema’s: de basisvaardigheden, kansengelijkheid, welzijn van leerlingen/studenten en werkdruk onder het onderwijspersoneel. Alida Oppers onderkent de problemen, maar ziet ook de nodige lichtpunten. “We zijn goed op weg. Nu volhouden.”

Aflevering 8: Marinka Kuijpers

In aflevering 8 van De Kracht van Onderwijs spreekt Rob Neutelings (Curio) met Marinka Kuijpers. Zij is hoogleraar Leeromgeving en Leerloopbanen. In deze aflevering staat LOB centraal: loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Hoewel Marinka liever van loopbaanontwikkeling en -begeleiding spreekt. Wat is LOB? Welke 5 competenties staan centraal? Is LOB hetzelfde als loopbaanleren? En zijn LOB-vaardigheden belangrijker dan de beroepsvaardigheden? Daarnaast geeft Marinka aan dat ze niet van het woord “talenten” houdt, maakt ze duidelijk dat docenten zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen en ze vertelt dat ze haar beste advies van een anonieme mede-treinreiziger kreeg.

Podcast? Leuk!

Reageren op de podcast? Suggesties voor gasten? Vragen? Vul onderstaand formulier in.