You are here:

Webinar voor ouders mbo-studiekiezers

Op dinsdagavond 19 oktober organiseren we een webinar voor ouders/verzorgers van leerlingen die een mbo-studie overwegen. Onderzoeken laten zien dat ouders een heel belangrijke rol spelen bij de studiekeuze van hun zoon of dochter. Maar voor velen van hen is het een best wel lastig traject. Keuze uit een paar honderd opleidingen, verschillende niveaus, bbl en bol, kies je een opleiding met je hart of je hoofd, is doorstromen naar havo niet slimmer...? Al deze vragen komen aan bod tijdens dit live webinar.

Een opleiding kiezen is niet makkelijk

Er zijn honderden mbo-opleidingen, vier verschillende niveaus en de keuze uit bol of bbl. En dan is er ook nog de optie om niet naar het mbo te gaan, maar door te stromen naar de havo. Een opleiding kiezen is dus niet makkelijk. “Naast hulp van school helpen ook ouders hun kind graag bij de keuze. Maar zij weten niet altijd alle belangrijke informatie te vinden. Dit webinar is daarom speciaal voor ouders en verzorgers. Om hen een beetje wegwijs te maken in het mbo. Wat de niveaus betekenen, of hun kind daar naar toe kan, het verschil tussen opleidingen, kans op werk, hoe meld je je aan. Genoeg zaken om wijzer van te worden dus”, zegt Decie Bierings, studiekeuzeadviseur van het Servicecentrum studie en beroep van Curio. Naast ouders zijn ook anderen die interesse hebben van harte welkom. Bijvoorbeeld docenten in het voortgezet onderwijs, decanen of bedrijven.

Het is handig basisinformatie te hebben voorafgaand aan open dagen

Tijdens het live webinar komen verschillende onderwerpen aan bod. Een studiekeuzeadviseur, student, docent en onze deelnemersadministratie informeren de kijkers onder andere over wat het mbo inhoudt, wat je erna mee kunt, hoe kies je wat, en waarom, hoe begeleid je als ouder je kind? Deelnemers kunnen tijdens het webinar en na afloop vragen stellen in de chat die zoveel mogelijk direct worden beantwoord. Al deze informatie helpt om in aanloop naar de open dagen in november en januari een gerichte keuze te maken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het webinar via Curio.nl/ouderwebinar. Ze ontvangen dan een deelnamelink.

Lees ook