You are here:

Versoepeling coronamaatregelen

Premier Rutte liet woensdag 24 juni weten dat het onderwijs verdere versoepeling te wachten staat na de zomervakantie. Het voortgezet onderwijs mag dan helemaal open. De leerlingen kunnen weer 5 dagen per week na school. Ze hoeven ook geen 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar, maar wel tot hun docent.

Het mbo mag ook weer meer onderwijsactiviteiten laten plaatsvinden. Als er 1,5 meter wordt aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten, is het mogelijk om weer meer studenten te ontvangen op de locaties. Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag. Het tijdsslot van reizen met het Openbaar Vervoer wordt hiervoor verruimd. Er komen lokale afspraken over het OV. Curio zorgt dat de eigen studenten worden geïnformeerd over deze afspraken. Het mbo-onderwijs zal nog deels online plaats blijven vinden.

Curio is blij met deze verruimde mogelijkheden. Wel is het lastig uit te leggen dat studenten in het mbo onder de 18 jaar niet volledig weer naar school mogen. Hierover voert de directie momenteel gesprekken met de mbo-raad en het Ministerie van Onderwijs.

Lees ook