You are here:

Vmbo-leerlingen na de kerstvakantie weer naar school; mbo-studenten nog online les

Allereerst een gezond en succesvol 2022 toegewenst. We startten deze week met goed nieuws voor onze v(mb)o-scholen. Vanaf maandag 10 januari vinden de lessen weer op school plaats volgens het rooster. Voor mbo-studenten geldt dat alleen voor praktijklessen en examens. Zij krijgen in elk geval nog tot en met 14 januari grotendeels online les.

Mbo: op maandag 10 januari afstandsonderwijs

In de persconferentie van 3 januari werd meer duidelijk over ons mbo-onderwijs in het nieuwe jaar. Vanaf maandag 10 t/m vrijdag 14 januari volg je afstandsonderwijs. Let op: examens, toetsen en praktijkgerichte lessen vinden waar mogelijk wél fysiek (= op school) plaats, net zoals voor de kerstvakantie. 

We hopen vanaf maandag 17 januari weer meer fysiek onderwijs te kunnen geven. Dat hangt af van de persconferentie op 14 januari. Meer informatie over het onderwijsprogramma ontvang je vanuit je eigen opleiding. 

Vmbo-lessen na de vakantie op school

Alle v(mb)o-leerlingen mogen maandag 10 januari naar school. Dat geldt ook voor onze locaties van Curio vavo. Check s.v.p. je rooster en andere relevante zaken in magister. 

Veiligheid voorop

Nu we weer drie weken geen les op locatie hebben gehad, willen we nog graag de corona  veiligheidsregels onder de aandacht brengen:

- draag zoveel mogelijk een mondkapje, zeker bij verplaatsingen in het gebouw;
- houd minimaal 1,5 meter afstand;
- was je handen regelmatig en gebruik desinfectiegel;
- hoest en nies in je elleboog;
- doe bij voorkeur minimaal 2 x per week een zelftest. Deze kun je nog steeds gratis aanvragen op www.zelftestonderwijs.nl. V(mb)o-leerlingen ontvangen gratis testen via hun mentor op school;
- blijf thuis bij klachten;
- houd je aan de quarantaineregels waar nodig (bekijk hier nog eens de beslisboom). 

Vriendelijk verzoek je hier aan te houden. Zo kunnen we samen verdere besmettingen tegen gaan en het onderwijs op onze schoollocaties door laten gaan. 

Intake mbo online

Vanwege de geldende lockdown worden de intakes op de mbo-locaties omgezet naar intakes via Teams. De studentenadministratie informeert jou dat de intake digitaal plaats vindt, maar verstuurt geen link. Deze ontvang je via de intaker.

Open dagen 

Over het doorgaan van onze open dagen vmbo en mbo, met fysiek bezoek aan de locaties, berichten we na de persconferentie van 14 januari. 

Lees ook