You are here:

Goed en betaalbaar taalonderwijs bij Curio

Cursisten die taallessen volgen voor een inburgeringscursus, kunnen met een gerust hart naar Curio. Ook als je niet moet inburgeren, maar wel (beter) Nederlands wil leren lezen, spreken en schrijven, kun je daar terecht. Voor dit aanbod werken we nauw samen met gemeenten in de regio. Er is interne en externe controle op de kwaliteit en financiën. Daardoor weten cursisten die bij Curio hun cursusbudget besteden precies wat ze krijgen. Dat is goed taalonderwijs, persoonlijke aandacht en begeleiding. En voor een redelijke prijs.

Curio is geen commerciële instelling. We richten ons met het aanbieden van taallessen niet op het maken van winst. Veel ROC’s zoals Curio bieden taalonderwijs aan. Wij doen dat met name in West-Brabant. We zetten daarvoor gekwalificeerde docenten in. Voor onze cursisten is het extra voordeel van het volgen van een taalcursus bij Curio dat zij later makkelijk kunnen instromen in het mbo. Curio geeft taalonderwijs aan honderden cursisten van meer dan 80 verschillende nationaliteiten.

Verplichte inburgering
In Nederland moeten immigranten drie jaar na aankomst inburgeringsexamen doen. Het taalonderwijs helpt hen om dat examen te halen. De inburgeraar kan voor het volgen van de cursus een lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van maximaal 10.000 euro. Asielmigranten met een verplichting tot inburgering hoeven, als zij slagen, de lening voor het examen niet terug te betalen. Alle andere inburgeraars moeten de lening wel terugbetalen.