You are here:

Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht definitief van Curio naar Libréon

De afgelopen twee jaar hebben Curio en Libréon (voorheen SKVOB)  mogelijkheden onderzocht om het Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht bestuurlijk over te dragen van Curio naar Libréon. Met de instemming van gemeenteraad en de betrokken medezeggenschapsraden was er groen licht voor de definitieve overdacht. Ook bij het ministerie van Onderwijs en DUO is alles voorbereid om de overgang per 1 augustus a.s. definitief te maken.

Geen veranderingen voor medewerkers en leerlingen
Een overdracht bleek zowel mogelijk als wenselijk voor alle partijen. Burgemeesters en wethouders Breda gaven eerder een positief advies op het onderzoek naar de ‘fusie’. In de raadsvergadering van 26 november 2021 stemde de gemeenteraad in met het plan. Inmiddels hebben ook medezeggenschapsraden van zowel ‘het Stedelijk’ als ‘de Graaf’ en de GMR van Libréon de overstap akkoord bevonden. Een belangrijk streven in het hele proces was dat medewerkers, leerlingen en ouders er zo min mogelijk van merken. Zij moeten vooral zien en ervaren dat beide scholen goed op hun plek terecht komen.

Curio kiest voor beroepsonderwijs
De bestuurlijke overdracht komt voort uit een koerswijziging bij Curio. Daarbij wordt de focus volledig gericht op het beroepsonderwijs. Rob Neutelings, bestuursvoorzitter Curio: “Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht passen minder goed bij onze keuze voor het (voorbereidende) beroepsonderwijs. Daar ligt onze focus. Vanzelfsprekend is een goede positie van beide scholen in Breda voor ons wél belangrijk. Libréon krijgt er twee scholen bij waar onderwijs van prima kwaliteit wordt geleverd en die financieel gezond zijn. Libréon is uitstekend in staat om hun goede positie te behouden en verder te versterken.”

Meerwaarde voor Libréon
Curio onderzocht hoe beide scholen bij een ander bestuur kunnen aansluiten. Libréon kwam als logische partij in beeld. Berend Buddingh, voorzitter college van bestuur van Libréon: “Het is belangrijk dat Breda scholen met een openbaar karakter aanbiedt. Zo kunnen ouders en leerlingen écht kiezen voor een school die bij hen past. Het Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht zijn een waardevolle aanvulling op het aanbod van Libréon. We gaan profiteren van de uitwisseling van elkaars kennis en expertise. Wij zijn blij met deze verrijking van ons onderwijs.” 

Uit het onderzoek naar het effect van een overdracht – in technische zin een fusie – kwam een positief resultaat:

  1. Openbare mavo, havo en vwo wordt op deze manier behouden voor Breda.
  2. Libréon als nieuw bestuur voor Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht levert de beste meerwaarde op voor leerlingen, ouders en personeel. De overdracht draagt bij aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs.
  3. De overdracht naar Libréon versterkt de positie van beide scholen, waar het gaat om school overstijgende vraagstukken.
  4. De uitwisseling van kennis en kunde met de overige avo-scholen binnen Libréon, levert meerwaarde op voor Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht. Curio richt zich immers op het beroepsonderwijs.

Lees ook