You are here:

Samenwerking met zorgroute arbeidsmarkt (ZORO)

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt –versterkt studenten en zorgprofessionals in de aanpassing aan digitale en maatschappelijke evoluties. Denk aan vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg en zelfzorg via apps. De verschillende partners van dit project proberen de kloof tussen zorgonderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen.

Logo Interreg groot

Dankzij ZORO kunnen studenten en zorgprofessionals in realistische settings en tijdens rollenspelen oefenen én getest worden op 4 competenties die noodzakelijk zijn in de zorgsector: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en de ethische en intermenselijke aspecten van de zorg.

Diverse opleidingspartners in Vlaanderen en Nederland gaan met simulatiepoppen, rollenspelen, games en andere methoden aan de slag om het werkveld zo dicht mogelijk bij de opleiding te brengen. De kwaliteit en effectiviteit van deze opleidingen worden gewaarborgd door de Universiteit Antwerpen én met de betrokkenheid van de ruimere zorgsector via focusgroepen en een klankbordgroep.

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte het project ZORO samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijs- en zorginstellingen: Curio, Rhizo 4, Scalda, Universiteit Antwerpen, VIVES hogeschool en Zorggroep Ter Weel. Het project start in september 2019 en zal drie jaar duren. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.