You are here:

Geen fysieke examens tot en met 6 april

De Raad van Bestuur heeft besloten alle geplande fysieke (school)examens van woensdag 25 maart tot en met maandag 6 april op te schorten.

Dit besluit geldt voor alle organisatieonderdelen van Curio. Het leren op afstand gaat door. Dit geldt ook voor (school)examens die op afstand kunnen worden afgenomen. Fysieke (praktijk)examens kunnen door het besluit van de regering naar een later moment worden geplaatst.

Dit standpunt is vanochtend gedeeld met alle bestuurders van Brabantse ROC’s en volgt op het intensieve overleg met de raden in het vo en het mbo dat in de afgelopen dagen is gevoerd.

Het Ministerie van OCW maakte daarnaast bekend dat alle eindexamens in het voortgezet onderwijs worden geschrapt. Dit betekent dat de schoolexamens bepalen of leerlingen wel of niet slagen. Het eindcijfer van het schoolexamen bepaalt daarmee het cijfer op het diploma.

Voor specifieke vragen verwijzen we naar onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Lees ook