You are here:

Aanpak Curio rondom coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich steeds verder en heeft ook Nederland bereikt. Op dit moment is er geen enkele reden tot zorg op de onderwijslocaties van Curio. Mocht dit wel het geval zijn, dan zijn we goed voorbereid. We volgen de landelijke richtlijnen die zijn uitgezet door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Daarnaast staan we nauw in contact met de betrokken instanties zoals Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en gemeenten. Mochten er studenten zijn die in stage lopen in gebieden met veiligheidsrisico’s (bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken), dan zorgen we ervoor, dat deze studenten worden teruggehaald. Daarbij worden heldere afspraken gemaakt over de gevolgen voor hun studie. Ook excursies die gepland staan naar deze gebieden, worden tot nader order gecanceld.

In het algemeen stimuleren we onze studenten, leerlingen en collega’s extra maatregelen voor hygiëne te hanteren. Denk daarbij aan extra vaak handen (met zeep) wassen, het eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes bij verkoudheid, niezen en hoesten in de elleboog. Ook is onze schoonmaakorganisatie extra alert.

Vragen?

Heb je vragen over het coronavirus en hoe Curio hiermee omgaat? Bekijk dan onze veelgestelde vragen en antwoorden. Laat het ons ook weten wanneer u iemand in uw directe omgeving kent die mogelijk besmet is met het virus. Voor algemene vragen over het Coronavirus kunt u terecht bij het landelijke crisisnummer: 0800-1351.

Wat kan ik zelf doen om het Coronavirus te voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Kan ik gewoon naar school als ik op net op vakantie ben geweest?

Kinderen kunnen gewoon naar school. Als je ziek bent, handel je gewoon zoals je gewoonlijk doet. Kinderen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent in besmette gebieden zoals bepaalde gemeenten in Noord-Italië zijn geweest. Voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden verwijzen wij naar de website van het RIVM. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als je je zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor vragen over je gezondheid. Als iemand zich met ziekteverschijnselen bij een arts meldt, en de arts denkt dat een patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking.

Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende maanden doorgaan?

Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. Curio heeft besloten haar leerlingen en studenten alleen nog te laten vertrekken naar gebieden zonder veiligheidsrisico’s. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl geeft het Ministerie van  Buitenlandse Zaken aan welke gebieden veiligheidsrisico’s hebben en welke niet. Studenten en leerlingen van Curio zullen alleen naar groene gebieden afreizen.

Mochten er nog steeds vragen zijn, dan is het verstandig contact te zoeken met de eigen onderwijslocatie. 

Moeten studenten die in het buitenland studeren of stage lopen terugkeren naar Nederland?

Het is afhankelijk van de plaats waar de student zit. Studenten die zich in besmette gebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat deze studenten niet mogen reizen. Is dat niet het geval, maar de student bevindt zich wel in een besmet gebied, dan heeft Curio besloten studenten terug te laten keren naar Nederland (Bron www.nederlandwereldwijd.nl).

Preventief testen als je terugkeert uit een besmettingsgebied geeft overigens geen zekerheid. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft. De GGD moet wel op de hoogte worden gebracht van de terugkomst uit een besmettingsgebied.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?

Je moet contact opnemen met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest en/of de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een patiënt die is besmet met coronavirus. Kijk voor de meeste recente adviezen op: www.rivm.nl

Andere bronnen met meer algemene veelgestelde vragen:

Lees ook