Tijdelijke hulp studiekosten

Wil je graag studeren bij Curio, maar zijn de studiekosten te hoog? Dan bestaat er een tijdelijke regeling voor ouder(s)/verzorger(s) die de studiekosten niet kunnen betalen. De minister van onderwijs vindt namelijk dat iedere jongere in Nederland dezelfde kansen moet hebben om een opleiding te volgen. Daarom bestaat er het Steunfonds Studiekosten.

Voorwaarden voor de tijdelijke regeling studiekosten:

  • Je volgt een BOL-opleiding bij Curio.    
  • Je bent bij de start van de opleiding jonger dan 18 jaar.    
  • Het gezinsinkomen is onder 130% van de bijstandsnorm.

Wat moet je doen?

Denk jij dat je in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan zelf contact op met de Stichting Leergeld in jouw woonplaats. Je  ouder(s)/verzorger(s) kunnen dat ook doen. Stichting Leergeld controleert dan het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s).

Heb jij vorig jaar geld ontvangen vanuit het Steunfonds Studiekosten? Dan moet je jezelf voor dit schooljaar opnieuw aanmelden bij Stichting Leergeld. Het inkomen van je ouders/verzorgers wordt dan opnieuw gecontroleerd.

 Bij welke studiekosten word je financieel geholpen?

  • Het gaat als eerste om de spullen die je op school nodig hebt. Denk hier aan boeken, licenties, kappersbenodigdheden, sport- en werkkleding, messensets en laptops.
  • Verder kun je een bijdrage krijgen voor schoolactiviteiten. Zoals kosten voor bijvoorbeeld werkweken of een verplichte schoolreis.
  • Voor openbaar vervoer is geen vergoeding. Daarvoor is er het studentenreisproduct voor mbo-studenten onder de 18 jaar.
  • Als je een laptop nodig hebt voor je opleiding, kun je die aanvragen bij Curio. Je tekent dan een contract als je de laptop ontvangt.

Neem voor informatie contact op met: mbo-studentenfonds@curio.nl