Combinatie opleiding verzorgende IG - Maatschappelijke zorg Breda, Roosendaal

Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Niveau 3
Crebo 23268

In het kort

Er is meer behoefte aan mensen die goed zijn in het verlenen van zorg. Jouw cliënten hebben hulp nodig bij hun basis van wonen, huishouden en werk. Daarnaast stimuleer jij hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zorg je dat ze zichzelf kunnen redden.

Downloads

Alle details


Is de opleiding combinatie opleiding verzorgende ig - Maatschappelijke zorg iets voor jou?

Jouw cliënten hebben hulp nodig bij hun basis van wonen, huishouden en werk. Daarnaast stimuleer jij hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zorg je dat ze zichzelf kunnen redden. Kies je voor de combinatie-opleiding, dan kun je het accent leggen op gehandicaptenzorg of op specifieke doelgroepen.  

Je werkt bijvoorbeeld met ouderen die kleinschalig wonen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Of je werkt in woonvormen/ dagbesteding voor mensen met een verstandelijk beperking. Je weet wat cliënten willen en je vertaalt dat naar begeleiding op maat. Daarnaast is er ondersteuning nodig van de cliënten bij de dagelijkse zorg, bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden en voeden. Ook voer je verpleegtechnische handelingen uit. Je helpt cliënten zo dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Je begeleidt cliënten en groep(en) bij emotionele problemen.  En bij sociaal-maatschappelijke zaken. Je geeft voorlichting en adviezen hoe om te gaan met ziektes en beperkingen. Ga jij werken in een uitdagende combinatie van zorg en ontwikkeling? 

Wat voor type ben je?

 • Je bent sociaal, begripvol en integer en kunt goed samenwerken 
 • Je bent flexibel, toont initiatief en werkt zelfstandig 
 • Je draagt verantwoordelijkheid 
 • Je weet je prima staande te houden tussen cliënten en collega's 
 • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om cliënten te motiveren en verzorgen
 • Je werkt nauwkeurig en systematisch 

Tijdens de opleiding

Je start met een basisjaar. Na ruim een half jaar maak je een keuze voor je definitieve opleiding. Dit kan zijn verzorgende IG of de combinatie-opleiding verzorgende IG - medewerker maatschappelijke Zorg niveau 3. De duur van de combinatieopleiding is 3 jaar. Bij de combinatie-opleiding ontvang je 2 diploma’s op niveau 3. 

Gedurende de hele opleiding is leren op school en leren in de praktijk gecombineerd. In de eerste 2 perioden loop je 2 maal 1 week een oriënterende stage. Halverwege het eerste leerjaar loop je 2 dagen per week stage. Ook start je met beroepsprestaties in de praktijk. Je wordt begeleid door een werkbegeleider van de stage instelling.

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Denk hierbij aan een verzorgingshuis, woonvormen voor mensen met een beperking, bij de zorgvrager(s) of in kleinschalige woonvormen in het verpleeghuis. Je stemt de zorg en het welzijn af met andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verpleegkundige, fysiotherapeuten, artsen en maatschappelijke zorg. 

Doorstuderen? Dat doe je zo
De diploma's verzorgende-IG en het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 verlenen toegang tot het volgen van een opleiding op niveau 4 (bijvoorbeeld Verpleegkundige of Maatschappelijke Zorg niveau 4). Na enige (jaren) werkervaring kun je je ook specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Leerwegen

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een BBL-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een BOL-opleiding. 

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij de combinatie opleiding Verzorgende IG - maatschappelijke zorg kun je deze keuzedelen volgen:

 • Gerontopsychiatrie (certificeerbaar)
 • Complementaire zorg
 • Ernstig meervoudige beperking
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Internationaal bewustzijn
 • Mensen met een licht verstandelijke beperkinge n moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • Ondernemend gedrag
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Praktijk onderzoek
 • Wijkgericht werken

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2021-2022 (BOL) € 608,-*

* De overheid heeft door het coronavirus het wettelijk cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 gehalveerd. Het lesgeld- of cursusgeld wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle (niet)opleidingsgebonden schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleidingsgerichte schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor de mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.