Kindprofessional Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom

Leerweg BOL, BBL
Duur 3 jaar
Niveau 4
Crebo 23241

In het kort

Als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je een kindprofessional. Als kindprofessional(niveau 3) kun je werken in alle verschillende vormen van kinderopvang. Je richt je op opvoedings- en begeleidingsvragen die bij de ontwikkeling van het kind horen en geeft daarbij professionele begeleiding. Als kindprofessional (niveau 4) werk je bij een integraal kindcentrum (IKC) of brede school. Je geeft kinderen professionele begeleiding en onderwijs. Daarbij sluit je aan bij hun unieke ontwikkelingsbehoefte binnen het onderwijs en de kinderopvang.

Downloads

Alle details


Is de opleiding kindprofessional iets voor jou?

De opleiding kindprofessional bieden we aan op drie locaties. In samenwerking met Scalda verzorgt Curio in Bergen op Zoom de opleiding kindprofessional niveau 4. De Bol-opleiding duurt drie jaar. Je kunt de opleiding ook bij Curio volgen in Roosendaal of Breda.

De opleiding kindprofessional is een combinatie van de volgende twee opleidingen:

  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Kinderopvang
  • Onderwijsassistent

Met de opleiding kindprofessional leer je alles over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Na de opleiding kun je gaan werken in een intergraal kindcentrum (IKC). Dit is een plek waarin het basisonderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal samen komen. Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd die bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Als kindprofessional lever je een bijdrage aan de opvoeding en verzorging.

Je begeleidt de kinderen en organiseert allerlei activiteiten.  Zo help je bijvoorbeeld de groepsleraar bij allerlei dingen die direct of indirect met lesgeven te maken hebben. Je begeleid(groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken of bij hun huiswerk. Ook begeleid je op aangeven van de groepsleraar kinderen die bij het spelen en leren speciale aandacht nodig hebben. Daarnaast doe je onder meer eenvoudig administratief werk (bijvoorbeeld de absentielijst bijhouden) en ben je aanwezig bij teambesprekingen. Ook help je bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten, zoals sportdagen, schoolreisjes en uitjes.

Wat voor type ben je?

Je vindt het niet erg om ook fysiek bezig te zijn: heel vaak moet je kinderen optillen. Kun jij rustig blijven in drukke situaties? En heb jij ook ogen in je rug? Dan is deze studie echt iets voor jou!  

Stage lopen:

Na 9 weken in het eerste jaar start je met een stage van 1 dag per week. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar loop je 2 dagen stage. In het derde jaar zijn dit 3 dagen per week. De school zorgt voor een praktijkplaats. Je komt vaak bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang op een basisschool. 

Na je opleiding

Via deze opleiding haal je 2 diploma’s in 1. Daarmee ben je van grote waarde op de arbeidsmarkt. Natuurlijk heb je ook nog altijd de mogelijkheid om met 1 diploma uit te stromen, bijvoorbeeld Pedagogisch medewerker Kinderopvang op niveau 4, of Onderwijsassistent niveau 4.

Hier kun je gaan werken

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken als Kindprofessional op een Integraal Kind Centrum (IKC) of een brede school.

Doorstuderen? Dat doe je zo:

Met je niveau 4 diploma kindprofessional kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld naar de pabo of naar de opleiding Pedagogiek.  Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten.

Leerwegen

BOL

Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

 

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. In de kinderopvang en peuterspeelzalen is de maximale geldigheidsduur van de VOG twee jaar. Dit betekent dat een BOL-student tijdens zijn opleiding maximaal twee keer de kosten van een VOG moet betalen.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Bergen op Zoom

Meld je via deze link aan voor de locatie Bergen op Zoom.

Vragen over de opleiding en samenwerking met Scalda neem contact op met: Jenke de Lint of Monique Redout.

 

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.