Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Breda, Roosendaal

Leerweg BOL, BBL
Duur 3, 2 jaar
Niveau 4
Crebo 25697

In het kort

Ben jij straks in de kinderopvang het eerste aanspreekpunt voor collega’s, ouders en opvoeders? Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker coördineer jij de organisatie. Je leert tijdens de opleiding bijvoorbeeld hoe je een plan van aanpak maakt voor het begeleiden van groepen kinderen. Of hoe je advies geeft aan ouders met opvoedvragen.  

Downloads

Alle details


Is de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker iets voor jou?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Dit doe je spelenderwijs, denk aan liedjes zingen, boeken lezen, rollenspel, sport en bewegen. Je bent creatief, zorgzaam en betrokken. Communicatie met kinderen en ouders zijn van belang. Gedurende de dag werk je met collega's samen en bied je structuur en regelmaat aan de kinderen.

Heb je naast de dagelijkse werkzaamheden interesse om de kinderen met specifieke(zorg) behoeften te begeleiden? Ben jij communicatief sterk? Zoek je de samenwerking met ouders en professionals en vind je het interessant om je te verdiepen in het beleid van de organisatie? Dan is dit de opleiding voor jou.   

Tijdens de opleiding

Je leert tijdens de studie gespecialiseerd pedagogisch medewerker alles over de ontwikkeling van kinderen en over jezelf. 

 • Ontwikkeling van kinderen 0 tot 12 jaar
 • Jezelf in de rol in de kinderopvang
 • Je maatschappelijke rol in de kinderopvang
 • Verzorgende taken en werkzaamheden
 • Activiteiten voor ontwikkelingsondersteuning
 • Communiceren met betrokken
 • Ontwikkelingsgericht werken
 • Begeleiden van kinderen met zorgbehoeften
 • Coördineren en aansturen

Leren in de prakijk:

Leren in de praktijk heeft een belangrijke rol in de opleiding. Dit is bij een bol-opleiding anders geregeld dan bij een bbl-opleiding. Voor werken in de kinderopvang is Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. De opleiding begeleidt jou hierin. 

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je werken:

 • Kinderdagverblijf
 • Peuterspeelzaal
 • Buitenschoolse opvang
 • Integraal Kindcentrum
 • Brede scholen

Doorstuderen? Dat doe je zo
Heb je je diploma mbo-niveau 4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker op zak? Dan kun je doorstromen naar hbo, bijvoorbeeld de richtingen van PABO, pedagogiek, management kinderopvang of sociale studies.

Leerwegen

BOL
Stage heeft een belangrijke rol in de opleiding. Ieder jaar loop je stage, zodat je het beroep leert in de praktijk. De stage wordt geregeld door Curio.

Leerjaar 1 en 2: 3 dagen school en 2 dagen stage
Leerjaar 3: 2 dagen school en 3 dagen stage

BBL
Bij een bbl-opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek. Je gaat 1 dag in de week naar school. De bbl-opleiding kun je volgen in Breda en Roosendaal. Voor het volgen van een bbl-opleiding heb je een leercontract nodig voor minimaal 20 uur in de week. 

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

Met de volgende diploma's mag de opleiding starten:

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Aanbod keuzedelen

Onderstaande keuzedelen worden aangeboden in de opleiding:

 • Specialist babyontwikkeling
 • BSO 4-8 jaar
 • BSO 8-12 jaar
 • Internationaal bewustzijn / interculturele diversiteit
 • Bewegen in de buurt
 • Specialist leesbevordering

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239
schooljaar 2022-2023 (BBL niveau 3/4) € 624

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Opleiding  
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker, Breda, BBL
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker, Breda, BOL
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker, Roosendaal, BBL
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker, Roosendaal, BBL (Start februari 2023)
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker, Roosendaal, BOL
 • De bol-opleiding start in september in Breda en Roosendaal.
 • De bbl-opleiding start in september en februari in Breda en Roosendaal. 


Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.