Allround vakman gww Breda

Leerweg BBL
Duur 3 jaar
Niveau 3
Crebo 25091

In het kort

Als vakman gww zorg je voor aanleg en onderhoud van grond, water en wegenbouwkundige werken zoals wegen, rioleringen en oeverconstructies. Je werk is steeds anders door de verschillende werkomgevingen, materialen en machines. Het werk is heel zelfstandig en als allround vakman gww organiseer je ook het werk van machinisten, chauffeurs en vakmannen gww. Je werkt in publieke ruimtes en moet dus rekening houden met omwonenden, voorbijgangers en verkeer. Veiligheid is heel belangrijk.

Downloads

Alle details


Is de opleiding allround vakman gww iets voor jou?

Tijdens de opleiding

 • Werkterrein inrichten
 • Werk voorbereiden
 • Verhardingen aanbrengen
 • Gww-werk uitvoeren: funderingen, bemalingen, rioleringen etc.
 • Werk organiseren
 • Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap

Tijdens de opleiding allround vakman gww werk je 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en 1 dag in de week volg je theorie op school.

Wat voor type ben je?

Een goede allround vakman gww is iemand die:

 • Goed kan samenwerken en overleggen
 • Weet hoe materialen en middelen ingezet moeten worden
 • Beslist en activiteiten initieert
 • Aanstuurt en begeleidt
 • Formuleert en rapporteert
 • Goed kan plannen en organiseren
 • Zich op de behoeften en verwachtingen van de klant richt
 • Kwaliteit levert
 • Let op de veiligheid

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Als vakman gww kun je aan het werk in kleine en grote bedrijven, maar ook als zzp’er. Je werkt dan bijvoorbeeld voor bedrijven zoals aannemersbedrijven of voor overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeentes. 

Doorstuderen? Dat doe je zo
Heb je je mbo-diploma niveau 3 op zak? Je kunt nu doorstromen naar de niveau 4-opleiding: uitvoerder bouw/infra.

Leerweg

BBL
Tijdens de bbl-opleiding timmerman werk je 4 dagen in de week bij een leerbedrijf. Eén dag in de week volg je theorie op school. Bij de bol-opleiding loop je in alle opleidingsjaren 3 dagen stage en ga je 2 dagen per week naar school.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je  een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij deze opleiding kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

 • Bestratingsprofielen
 • Werken met hulpmiddelen en machines voor mechanisch straten
 • Werken in verontreinigde bodem

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
jaar 2020-2021 (BBL niveau 3 en 4) € 606,-

* Het les- of cursusgeld wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle (niet)opleidingsgebonden schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleidingsgerichte schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor de mbo-opleiding zijn?

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Heb je nog geen werkplek? Meld je dan ook meteen aan bij een van onze samenwerkingspartners.

 

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.