You are here:

Onderwijsassistent Roosendaal, Breda

Leerweg BOL, BBL
Niveau 4
Onderwijsassistent

Wat ga ik leren?

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent kan de leraar niet zonder jou. Terwijl de docent lesgeeft, bekijk jij het gedrag van de leerlingen. Jij weet precies wat er moet gebeuren om de lessen te verbeteren. Ook help je de leerlingen met opdrachten. En soms geef je zelf ook les. Jij gaat makkelijk in op vragen van de kinderen. Maar ook van de ouders.

Werkgebieden
  • Basisschool
  • Speciaal onderwijs
  • Middelbare school
  • Volwassenenonderwijs

Niveau en eisen

Zet jouw creativiteit in de voor klas als onderwijsassistent. De bol-opleiding is niveau 4. Je kunt zonder toelatingstoets doorstromen naar de PABO als je het keuzedeel voorbereiding PABO succesvol hebt afgerond.

Opleiding in beeld

Onderwijsassistent 2

Onderwijsassistent 3

Quote 10
Leren in je eigen tempo kan bij Curio.
Curio. De beroepsopleider van de regio.