Maatschappelijke zorg Breda, Roosendaal

Leerweg BOL, BBL
Duur 3 jaar
Niveau 4
Crebo 25779

In het kort

In de maatschappelijke zorg werk je binnen en buiten instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en maatschappelijke opvang.

Downloads

Alle details


Is de opleiding maatschappelijke zorg iets voor jou?

In de maatschappelijke zorg werk je binnen en buiten instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast ben je werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Verder ben je onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verzorging.

Wat voor type ben je?

In dit vak is het belangrijk dat je stressbestendig bent. Ook moet je een goede zelfbeheersing en doorzettingsvermogen hebben. Zaken als zelf initiatief nemen, inlevingsvermogen, maar ook gepaste afstand bewaren ten opzichte van de mensen waarmee je werkt, zijn belangrijk.  

De doelgroep waarmee je werkt is zeer divers: 

 • Cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. 
 • Cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem. 

De instellingen in de maatschappelijke zorg, bieden verschillende typen dienstverlening, zoals 24-uurszorg (intramuraal), semimurale zorg en ambulante zorg. 

Curio biedt binnen de opleiding maatschappelijke zorg twee uitstroomrichtingen, namelijk persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en thuisbegeleider. Na een basisjaar maak je een keuze voor een van deze twee richtingen. 

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Instanties waarbij je werkt met mensen met psychiatrische problematiek, dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematiek en mensen met ouderdomsklachten. 

Doorstuderen? Dat doe je zo
Je kunt doorstromen naar het hbo. Opleidingen die aansluiten bij maatschappelijke zorg zijn bijvoorbeeld Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

Leerwegen

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

 

Zo word je toegelaten

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je  een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding maatschappelijke zorg kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

 • Expressief talent
 • Mensen met een lichte beperking en moeilijk verstaan.
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Ondernemend gedrag
 • Voorbereiding HBO
 • Wijkgericht werken
 • Zorginnovaties en technologie

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239
schooljaar 2022-2023 (BBL niveau 3/4) € 624

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Februari start

Deze opleiding start ook in februari. Bij het aanmelden zie je dit staan als je jouw opleiding gaat kiezen. Er staat dan (start februari) bij.

 

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.