Handhaver toezicht en veiligheid Breda

Leerweg BOL
Duur 2 jaar
Beperkt aantal beschikbare plaatsen 75
Niveau 3
Crebo 25806

In het kort

Wil je politieagent worden? Dan is deze opleiding een prima manier om je voor te bereiden op de Politieacademie. Je krijgt wets- en rechtskennis, maar leert ook hoe je optreedt als handhaver en toezichthouder. In theorie en in de praktijk. De opleiding werkt samen met het werkveld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een fantastische carrière.

Downloads

Alle details


Is de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid iets voor jou?

Als handhaver moet je zelfvertrouwen hebben en stevig in je schoenen staan. Je weet nooit van tevoren waar je gaat werken en wat de dag gaat brengen: flexibel en stressbestendig zijn is belangrijk. Want ga je vandaag voorlichting geven of arresteren jij en je collega’s iemand? Jij zorgt voor veiligheid en de naleving van wetten: overdag én ‘s nachts. 

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel. Naast het programma van de handhaver toezicht en veiligheid (HTV) krijg je ook lesstof die specifiek gericht is op aansluiting bij het beroepenveld.

Wetenswaardigheden

Het Curio team veiligheid streeft ernaar de intermediair te zijn tussen de student en de veiligheidsbranche. Wij denken dat dit alleen mogelijk is door een nauwe samenwerking met regionale arbeidsmarkt student en ouders/verzorgers.

Wij bieden een doorlopende leerlijn aan. Dit betekent dat je vanaf 16 jaar bij ons een niveau-2 opleiding kunt starten en vervolgens kunt doorstromen naar niveau 3. Stel dat de opleiding handhaver toezicht en veiligheid toch niet bij je past dan geeft dit ook meer mogelijkheden om bij een andere opleiding in te stromen.

Lesmethode

  • Diploma Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)
  • Trainingen / workshops over toezicht en handhaving in de openbare ruimte Zowel theoretische als praktisch op school met een gekwalificeerd docent. Tijdens de stage (BPV) onder begeleiding van een ervaren praktijkcoach
  • Loopbaan en Burgerschap Hiervoor wordt een op de persoon toegesneden methode gebruikt
  • Studieloopbaanbegeleiding Zowel individueel als groepsgewijs word je begeleid in je studieproces
  • Zelfverdediging en lichamelijke oefening Om je fysiek en mentaal weerbaar op te kunnen stellen is het van belang dat je stevig in je schoenen staat en dat ook uitstraalt
  • Rekenen Niveau 2F van Meijerink
  • Nederlands Niveau 2F of 3Fvan Meijerink 
  • Engels Niveau A2
  • Sociale vaardigheden Je moet goed voor jezelf op kunnen komen als je mensen moet corrigeren of verbaliseren.

Een schooldag kan duren van 08.30 uur tot 17.30 uur. Bij specifieke activiteiten kan er buiten de reguliere lesuren om, aanwezigheid worden verlangd.

Competenties

Door de nauwe samenwerking hebben wij kwalitatief goede Beroeps Praktijkvormingsplaatsen (stageplaatsen) waardoor je jouw toekomstige beroep goed kunt leren. Om praktijkgericht te kunnen opleiden worden de vakinhoudelijke lessen verzorgd door docenten die nog steeds binnen het domein van openbare orde en veiligheid werkzaam zijn.

Wij nemen actief deel in landelijke beleidsorganen waardoor wij actief en van het begin betrokken zijn bij het tot stand komen van de HTV-opleiding.

Het slagingspercentage is volgens landelijke statistieken hoog.

Om de praktijklessen uit te voeren beschikken wij over een oefenstraat met bebording. Je legt  het praktijkexamen HTV af in Amersfoort!

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken

Onze oud-studenten stroomden door naar deze functies:

 • Handhaver domein 1
 • BOA bij gemeenten, provincie waar je werkt op straat en in de publieke ruimte
 • Je kunt ook solliciteren bij de politie. Als je wordt aangenomen, volg je de politieopleiding terwijl je werknemer bent van de politie
 • Plaatsvervangend teamleider Fiscaal
 • Medewerker - Incidentenbestrijding Prorail
 • Wachtmeester Koninklijke Marechaussee
 • Medewerker Douane

Waarom niet meteen solliciteren bij de politie?

Je kunt nog te jong zijn om te mogen solliciteren bij de politie. Daarnaast leert onze ervaring dat studenten zich nog niet zeker voelen en getraind willen worden voordat zij naar de politie gaan. Bij ons krijg je bovendien een mbo-niveau 3 opleiding waarmee je meer kanten uit kunt dan met een diploma van de Politieacademie. Als je direct solliciteert bij de politie en je tijdens je opleiding niet voldoet aan alle eisen, dan ontvang je ook geen diploma.

Doorstuderen? Dat doe je zo

Met je diploma Handhaver toezicht en veiligheid kun je  solliciteren bij de politie.

De eenjarige opleiding MBO-niveau 4 Leiding geven, voor doorstroming naar het HBO.

HTV studenten die als vooropleiding HAVO hebben gedaan, kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld het 1e leerjaar van de HBO-opleiding Integrale veiligheidskunde.

Leerweg

BOL

Volg je de bol-opleiding? Dan loop je meerdere keren stage tijdens je studie. 

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Toelating

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor de bol-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid zijn er 75 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of

 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of

 • Je hebt een bewijs dat je minstens de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

 • Geldig identiteitsbewijs

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

De toelatingsprocedure bestaat uit:

Er zijn twee onderdelen waarbij we je geschiktheid voor de opleiding willen bekijken en dat zijn de volgende:

1. Een fysieke en samenwerkingsopdracht met een sportdocent 

Breng dus sportspullen mee. Douchen mag i.v.m. Corona helaas niet. 

2. Een presentatie van jezelf in een groep van 10 kandidaten

Je stelt jezelf aan de groep en aan de begeleidende docent voor, denk daarbij aan:

Feitelijke informatie zoals  naam, leeftijd, gezin, woonplaats, vooropleiding, hobby’s.

Wat zijn jouw sterke kanten voor de uitoefening van het gewenste beroep en geef een voorbeeld uit je leven waaruit blijkt dat jij die eigenschap ook in de praktijk toepast.

Wat zijn naar jouw inzicht  je minder sterke kanten die je nog duidelijk moet verbeteren voor de uitoefening van het gewenste beroep.

Waaraan en/of wanneer heb je naar jouw gevoel gemerkt dat je hierin nog tekort schiet.

Je gebruikt tijdens deze presentatie geen digitale hulpmiddelen zoals computer of digibord. Je mag natuurlijk wel een aantal steekwoorden op een briefje noteren. De duur van je presentatie is minimaal 3 en maximaal 4 minuten.

Aan het einde van de intake krijg je van ons te horen of wij jou geschikt achten voor de HTV opleiding.

 

Keuzedelen

De keuzedelen zijn specifiek ontwikkeld om je nog aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Omdat je hierbij dieper ingaat op specifieke zaken van het beroepenveld.

Je kunt kiezen uit drie keuzedelen:

HTV Keuzedeel Alcoholwet

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel Alcoholwet. Naast het programma van de handhaver toezicht en veiligheid krijg je dan ook lesstof die specifiek gericht is op naleving van de Alcoholwet. Tijdens de stages bij de handhaving kun je ook mee met drank- en horecawet controles. Je controleert dan bijvoorbeeld of er bij mensen die niet duidelijk 18 jaar of ouder zijn wel om een identiteitsbewijs wordt gevraagd en of er geen alcoholhoudende drank aan jongeren van onder de 18 jaar wordt geschonken.

HTV Keuzedeel Bestuurlijk Handhaven in combinatie met Proactief beveiligen en Weerbaarheid (voor beveiligers en handhavers)

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel Bestuurlijk Handhaven in combinatie met Proactief beveiligen en Weerbaarheid. De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in het domein Openbare Ruimte heeft naast de mogelijkheden van het strafrecht ook bestuurlijke handhavingsmogelijkheden. Bij dit keuzedeel leer je welke bevoegdheden er buiten het strafrecht nog bestaan en hoe je deze inzet om de leefbaarheid in de openbare ruimte te handhaven.

Bij het keuzedeel Proactief beveiligen draait het om het inzetten van vroege interventies op criminele- of ongewenste activiteiten. Je leert vroegtijdig potentieel risicovolle of strafbare situaties herkennen en leert wat je eraan kunt doen om deze situaties te stoppen.

Bij het keuzedeel Weerbaarheid worden extra technieken aangeleerd waardoor je weerbaarder wordt. Je leert omgaan met agressie en stressvolle situaties met een diversiteit aan mensen of groepen mensen, waardoor je ook complexere situaties kunt afhandelen.

HTV Keuzedeel Oriëntatie op de Politie in combinatie met Intake & Service en Weerbaarheid (voor beveiligers en handhavers)

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel Oriëntatie op de politie in combinatie met Intake en Service en Weerbaarheid.

Het keuzedeel Oriëntatie op de Politie bereid je voor op de mogelijkheid om als politiemedewerker bij de Nationale Politie te gaan werken. Hierbij komen de 11 beroepscompetenties en de beroepscode van de politie uitgebreid aan bod. Je reflecteert op jezelf en leert de organisatie kennen. Hierdoor kun je beter bepalen of de politie een organisatie is waar je zou willen en kunnen werken. Na het volgen van dit keuzedeel weet je waar je aan begint als je solliciteert bij de politie. Bij het keuzedeel Intake en Service verzorg je de ‘intake’, zoals dit gedaan wordt binnen de politieorganisatie. Alle informatie die via de burger binnenkomt, dient immers goed te worden ontvangen en juist te worden vastgelegd. Je leert tijdens dit keuzedeel diverse baliewerkzaamheden, waaronder het voeren van aangiftegesprekken en het opmaken van processen-verbaal.

Bij het keuzedeel Weerbaarheid worden extra technieken aangeleerd waardoor je weerbaarder wordt. Je leert omgaan met agressie en stressvolle situaties met een diversiteit aan mensen of groepen mensen, waardoor je ook complexere situaties kunt afhandelen.

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor de bol-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid zijn er 75 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld.

 

Opleiding  
Handhaver toezicht en veiligheid, Breda, BOL

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeldt voor een opleiding bij Curio.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.