Handhaver toezicht en veiligheid Breda

Leerweg BOL
Duur 2 jaar
Maximaal aantal plaatsen beschikbaar 75
Niveau 3
Crebo 25409

In het kort

Wil je politieagent worden? Dan is deze opleiding een prima manier om je voor te bereiden op de Politieacademie. Je krijgt wets- en rechtskennis, maar leert ook hoe je optreedt als handhaver en toezichthouder. In theorie en in de praktijk. De opleiding werkt samen met de politie om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een fantastische carrière.

Downloads

Alle details


Let op, deze opleiding is vol. Aanmelden voor deze opleiding is helaas niet meer mogelijk.

Is de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid iets voor jou?

Als handhaver moet je zelfvertrouwen hebben en stevig in je schoenen staan. Je weet nooit van tevoren waar je gaat werken en wat de dag gaat brengen: flexibel en stressbestendig zijn is belangrijk. Want ga je vandaag voorlichting geven of arresteren jij en je collega’s iemand? Jij zorgt voor veiligheid en de naleving van wetten: overdag én ‘s nachts. 

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel. Naast het programma van de handhaver toezicht en veiligheid HTV krijg je dan ook lesstof die specifiek gericht is op aansluiting op het lesprogramma van de politieacademie. 

Wetenswaardigheden

Het Curio team veiligheid streeft ernaar de intermediair te zijn tussen de student en de veiligheidsbranche. Wij denken dat dit alleen mogelijk is door een nauwe samenwerking met regionale arbeidsmarkt student en ouders/verzorgers.

Wij bieden een doorlopende leerlijn aan. Dit betekent dat je vanaf 16 jaar bij ons een niveau-2 opleiding kunt starten en vervolgens kunt doorstromen naar niveau 3. Stel dat de opleiding handhaver toezicht en veiligheid toch niet bij je past dan geeft dit ook meer mogelijkheden om bij een andere opleiding in te stromen.

Lesmethode

  • Trainingen / workshops over toezicht en handhaving in de openbare ruimte Zowel theoretische als praktisch op school met een gekwalificeerd docent. Tijdens de stage (BPV) onder begeleiding van een ervaren praktijkcoach
  • Loopbaan en Burgerschap Hiervoor wordt een op de persoon toegesneden methode gebruikt
  • Studieloopbaanbegeleiding Zowel individueel als groepsgewijs word je begeleid in je studieproces
  • Zelfverdediging en lichamelijke oefening Om je fysiek en mentaal weerbaar op te kunnen stellen is het van belang dat je stevig in je schoenen staat en dat ook uitstraalt
  • Rekenen Niveau 2F van Meijerink
  • Nederlands Niveau 2F van Meijering
  • Engels Niveau A2
  • Sociale vaardigheden Je moet goed voor jezelf op kunnen komen als je mensen moet corrigeren of verbaliseren.

Een schooldag kan duren van 08.30 uur tot 17.30 uur. Bij specifieke activiteiten kan er buiten de reguliere lesuren om, aanwezigheid worden verlangd.

Competenties

Door de nauwe samenwerking hebben wij kwalitatief goede BeroepsPraktijkvormingsPlaatsen (stageplaatsen) waardoor je jouw toekomstige beroep goed kunt leren. Wij zijn momenteel bezig om een uniek structureel samenwerkingsverband aan te gaan. Om praktijkgericht te kunnen opleiden worden de vakinhoudelijke lessen verzorgd door docenten die nog steeds binnen het domein van openbare orde en veiligheid werkzaam zijn.

Wij nemen actief deel in landelijke beleidsorganen waardoor wij actief en van het begin betrokken zijn bij het tot stand komen van de HTV-opleiding met keuzedeel politie  (directeurenoverleg , MBO-raad, keuzedeel politie werkgroep, werkgroep leermiddelen).

Het slagingspercentage is volgens landelijke statistieken hoog.

Om de praktijklessen uit te voeren beschikken wij over een oefenstraat met bebording. Je legt  het praktijkexamen HTV af in Amersfoort!

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken

Rond je de Handhaver toezicht en veiligheid én de politiespecifieke vakken en opdrachten met een voldoende af? Dan mag je meedoen aan de selectie bij de politie. Kom je door deze selectie dan stroom je in in het tweede leerjaar van de Politieacademie.

Onze oud-studenten stroomden ook door naar deze functies en opleidingen:

 • 2e jaar Politieacademie-niveau 4
 • 1e jaar Politieacademie-niveau 4
 • 1e leerjaar opleiding Integrale veiligheidskunde
 • Plaatsvervangend teamleider Fiscaal
 • Handhaver domein 1
 • Medewerker - Incidentenbestrijding Prorail
 • Wachtmeester Koninklijke Marechaussee
 • Medewerker Douane

Waarom niet meteen solliciteren bij de politie?

Je kunt nog te jong zijn om te mogen solliciteren bij de politie. Daarnaast leert onze ervaring dat studenten zich nog niet zeker voelen en getraind willen worden voordat zij naar de politie gaan. Bij ons krijg je bovendien een mbo-niveau 3 opleiding waarmee je meer kanten uit kunt dan met een diploma van de Politieacademie. Als je direct solliciteert bij de politie en je tijdens je opleiding niet voldoet aan alle eisen, dan ontvang je ook geen diploma.

Doorstuderen? Dat doe je zo

Met je diploma Handhaver toezicht en veiligheid - Politie leer je waarschijnlijk door aan de Politieacademie waarna je politieagent wordt.

Wil je niet verder studeren dan kun je bijvoorbeeld als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) aan de slag bij bijvoorbeeld een gemeente. Je werkt vooral op straat of in publieke ruimtes.

Leerweg

BOL

Volg je de bol-opleiding? Dan loop je meerdere keren stage tijdens je studie. Als je voor de bbl-opleiding kiest, werk je vier dagen in de week bij een leerbedrijf. Je gaat dan één dag naar school.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Toelating

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor de bol-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid zijn er 75 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of

 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of

 • Je hebt een bewijs dat je minstens de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

 • Geldig identiteitsbewijs

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

De toelatingsprocedure bestaat uit:

Er zijn twee onderdelen waarbij we je geschiktheid voor de opleiding willen bekijken en dat zijn de volgende:

1. Een fysieke en samenwerkingsopdracht met een sportdocent 

Breng dus sportspullen mee. Douchen mag i.v.m. Corona helaas niet. 

2. Een presentatie van jezelf in een groep van 10 kandidaten

Je stelt jezelf aan de groep en aan de begeleidende docent voor, denk daarbij aan:

Feitelijke informatie zoals  naam, leeftijd, gezin, woonplaats, vooropleiding, hobby’s.

Wat zijn jouw sterke kanten voor de uitoefening van het gewenste beroep en geef een voorbeeld uit je leven waaruit blijkt dat jij die eigenschap ook in de praktijk toepast.

Wat zijn naar jouw inzicht  je minder sterke kanten die je nog duidelijk moet verbeteren voor de uitoefening van het gewenste beroep.

Waaraan en/of wanneer heb je naar jouw gevoel gemerkt dat je hierin nog tekort schiet.

Je gebruikt tijdens deze presentatie geen digitale hulpmiddelen zoals computer of digibord. Je mag natuurlijk wel een aantal steekwoorden op een briefje noteren. De duur van je presentatie is minimaal 3 en maximaal 4 minuten.

Aan het einde van de intake krijg je van ons te horen of wij jou geschikt achten voor de HTV opleiding.

 

Voor een bbl-opleiding heb je  een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

HTV Keuzedeel Drank-en Horecawet 

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel Drank-en Horecawet. Naast het programma van de handhaver toezicht en veiligheid krijg je dan ook lesstof die specifiek gericht is op naleving van de Drank-en Horecawet. Tijdens de stages bij de handhaving kun je ook mee met drank- en horecawet controles. Je controleert dan bijvoorbeeld of er bij mensen die niet duidelijk 18 jaar of ouder zijn wel om een identiteitsbewijs wordt gevraagd en of er geen alcoholhoudende drank aan jongeren van onder de 18 jaar wordt geschonken.

Waarom niet meteen solliciteren bij de gemeente maar eerst de HTV-opleiding volgen? Je kunt nog te jong zijn om te mogen solliciteren als handhaver/opsporingsambtenaar. Daarnaast leert onze ervaring dat studenten zich nog niet zeker voelen en nog getraind willen worden voordat zij als opsporingsambtenaar gaan werken.

HTV keuzedeel Politie

Curio heeft speciaal voor de studenten die binnen de politieorganisatie wil werken, een convenant afgesloten met de politie. Hiervoor is er een keuzedeel politie ontwikkeld. Dit keuzedeel wordt in Nederland  maar door een aantal scholen aangeboden. Er zijn 30 opleidingsplaatsen beschikbaar op Curio voor de studenten die dit keuzedeel wil volgen.

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel politie. Naast het programma van de handhaver toezicht en veiligheid krijg je dan ook lesstof die specifiek gericht is op aansluiting op het lesprogramma van de politieacademie.

Rond je de HTV- én de politie specifieke vakken en examens met een voldoende af, dan geeft dit je recht op een plaats in de selectie bij de politie. Kom je door deze selectie dan stroom je in in het tweede leerjaar van de initiële opleidingen niveau 4 van de Politieacademie.

Waarom niet meteen solliciteren bij de politie maar eerst de HTV-P opleiding volgen? Je kunt nog te jong zijn om te mogen solliciteren bij de politie. Daarnaast leert onze ervaring dat studenten zich nog niet zeker voelen en nog getraind willen worden voordat zij naar de politie gaan.

Tevens geeft onze opleiding je ook de mogelijkheid om het mbo-niveau 3 diploma te behalen. Want stel je solliciteert direct bij de politie en tijdens je opleiding voldoe je niet aan alle eisen, dan ontvang je ook geen diploma.  Met de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid – Politie word je daarom optimaal voorbereid op de beroepshouding, vaardigheden en kennis die je nodig hebt als toekomstig politieagent en je behaalt je mbo-niveau 3 diploma.

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding handhaver toezicht en veiligheid / oriëntatie politie of drank en horecawet kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

 • Nederlands 3F
 • Drank- en HorecaWet (DHW)
 • Bestuurlijke handhaving
 • Handhaving bij verkeerscontroles
 • Intake en service

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2020-2021 (BOL) € 1.202,-

* Het lesgeld- of cursusgeld wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle (niet)opleidingsgebonden schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleidingsgebonden schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid met keuzedeel politie en keuzedeel Drank- en Horecawet zijn er 75 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Aanmelden voor deze opleiding is helaas niet meer mogelijk.

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.