You are here:

Pedagogisch werk Breda, Roosendaal

Leerweg BOL, BBL
Niveau 3, 4
Pedagogie 1

Wat ga ik leren?

Pedagogisch werk

Word jij enthousiast van kinderen van 0 tot 12 jaar? Wil jij ze graag verzorgen en begeleiden? Dan ben jij de pedagogisch medewerker van de toekomst. Als pedagogisch medewerker leer je hoe je de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Je biedt speelse activiteiten aan. Je zorgt voor een gestructureerd dagritme en speelt in op de wensen en behoeften van het kind. Dit doe je in samenwerking met ouders en collega's. 

Werkgebieden
  • Kinderdagverblijf
  • Peuterspeelzaal
  • Naschoolse opvang
  • Voorscholen
  • Brede scholen

Niveau en eisen

Binnen pedagogisch werk zijn er verschillende leerroutes. De opleiding is te volgen zowel in bol als bbl variant. Als pedagogisch medewerker niveau 3 verzorg en begeleid je de kinderen op de groep. Je biedt activiteiten aan en werkt samen met ouders en collega's. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 stimuleer je de ontwikkeling van kinderen. Je speelt in op de spoedvragen van ouders en begeleidt kinderen in hun specifieke zorgbehoeften. Je coördineert de groep en coacht collega's. Voor de bbl-opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 zijn er maar 50 plaatsen. Of kies voor bol. Voor de bbl-opleiding gespecialiseerd pedagogisch niveau 4 zijn er maar 25 plekken. Ook hier kun je bol kiezen.

Pedagogie 2

Pedagogie 3