Agenda Curio prinsentuin van cooth

20 t/m 24 september 2021
afname Cito leerjaar 2 en 3

20 september
algemene informatie avond leerjaar 4

21 september
kennismakingsavond voor ouders leerjaar 1

27 september
algemene informatie avond leerjaar 3

28 september
algemene informatie avond leerjaar 2

28 september
19.30 uur vergadering ouderraad

6 oktober
eerste stage dag 4BB

7 oktober
eerste stage dag 4KB

7 oktober
Curiodag personeel, leerlingen zijn uit na 12.10 uur

11 t/ 15 oktober
afname Cito toets 0, leerjaar 1

14 oktober
terugkomdag fotograaf

19 oktober
vergadering ouderraad

21 oktober
studiedag personeel, leerlingen zijn vrij

25 t/m 29 oktober
herfstvakantie

8 t/m 12 november
schoolexamenweek 4.1

9 en 10 november
centrale voorlichting

15 t/m 19 november
breekweek 1

15 t/m 19 november
stageweek 4GL/TL

19 november
rapporten en herkansingsadviezen leerjaar 4

24 november
inschrijven herkansingen SE4.1 voor 12.00 uur

26 november
herkansingen SE4.1

29 t/m 3 december
deze week rapporten mee naar huis

30 november
19.30 uur vergadering ouderraad

6 en 7 december
leerlingavond leerjaar 4

13 en 14 december
leerlingavond leerjaar 1 t/m 3

21 december
19.30 uur vergadering ouderraad

23 december
kerstactiviteiten leerjaar 1 t/m 4

24 december
studiedag personeel, leerlingen zijn vrij

27 december t/m 7 januari
kerstvakantie

10 januari
lesuur 1 en 2 geen lessen

13 januari
VMBO informatiemarkt

24 t/m 28 januari
schoolexamenweek 4.2

25 januari
19.30 uur vergadering ouderraad

31 januari
t/m 4 februari: breekweek 2

31 januari t/m 4 februari
stageweek 4GL/TL

4 februari
rapporten en herkansingsadviezen leerjaar 4

5 februari
Open dag 10.00 - 15.00 uur

7 t/m 25 februari
projectweken leerjaar 1

9 februari
inschrijven herkansingen SE4.2 voor 12.00 uur

11 februari
herkansingen SE4.2

21 februari
CKV week leerjaar 3

21 en 22 februari
leerlingavond leerjaar 4

28 februari t/m 4 maart
voorjaarsvakantie

8 en 9 maart
centrale inschrijfavonden voor nieuwe 1e jaars leerlingen

14 t/m18 maart
deze week rapporten mee naar huis

14 maart
studiedag personeel, leerlingen zijn vrij

23 maart
laatste stagedag 4BB

24 maart
laatste stagedag 4KB

25 maart t/m 1 april
schoolexamenweek 4.3

29 maart
19.30 uur vergadering ouderraad

4 t/m 8 april
oefenweek CSE leerjaar 4 (geen lessen voor leerjaar 4)

4 en 5 april
leerlingavond leerjaar 1 t/m 3

8 april
rapporten en herkansingsadviezen leerjaar 4

12 april
inschrijven herkansingen SE4.3 voor 12 uur

13 en 14 april
herkansingen SE4.3

14 april
laatste lesdag voor leerjaar 4

15 april
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij

18 april
Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij

19 t/m 22 april
breekweek 3

19 t/m 22 april
examentraining facultatief

19 april
19.30 uur vergadering ouderraad

21 april
akkoordverklaring leerjaar 4 ophalen volgens rooster

22 april
akkoordverklaring leerjaar 4 inleveren

25 april t/m 6 mei
meivakantie

9 t/m 25 mei
facet examens en CSPE, leerjaar 4

16 t/m 3 juni
projectweken leerjaar 1

26 mei
Hemelvaart, leerlingen zijn vrij

27 mei
leerlingen vrij

31 mei
vergadering ouderraad

3 juni
laatste stagedag leerjaar 3

6 juni
Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij

7 juni
studiedag personeel, leerlingen zijn vrij

8 juni
leerlingavond leerjaar 1 t/m 3

8 juni
normering CSPE, leerjaar 4

14 juni
afsluitende activiteiten leerjaar 3

15 juni
normering 1e tijdvak, leerjaar 4

28 juni
sportactiviteitendag dag leerjaar 3 (voorlopig)

28 juni
19.30 uur vergadering ouderraad

29 juni t/ 5 juli
toetsweek leerjaar 1 t/m 3

1 juli
normering 2e tijdvak, leerjaar 4

5 juli
19.30 uur vergadering ouderraad

6 en 7 juli
inhaaldagen leerjaar 1 t/m 3

7 juli
inschrijvingen herkansingen leerjaar 1 t/m 3

7 juli
sportactiviteitendag leerjaar 1 (voorlopig)

8 juli
eindejaarsactiviteit leerjaar 1 t/m 3

11 juli
CKV dag leerjaar 1 (voorlopig)

12 juli
CKV dag leerjaar 2 (voorlopig)

12 en 13 juli
herkansingen leerjaar 1 t/m 3

18 en 19 juli
diploma-uitreiking leerjaar 4

20 juli
ophalen rapporten en inleveren boeken leerjaar 1 t/m 3

22 juli
personeelsdag, leerlingen zijn vrij

25 juli t/m 2 augustus
zomervakantie