Agenda Curio prinsentuin van cooth

26 september
Informatieavond leerjaar 3

27 september
Informatieavond leerjaar 2

26 t/m 30 september
Week tegen pesten

3 oktober
Informatieavond leerjaar 1

3 t/m 5 oktober
CITO VAS leerjaar 1

6 oktober
Curiodag (leerlingen vrij)

10 oktober
Inhaal schoolfotograaf

24 t/m 28 oktober
Herfstvakantie

4 november
Studiedag (leerlingen vrij)

5 november
Open dag (niet voor onze leerlingen)

7 t/m 11 november
Schoolexamenweek 4.1 leerjaar 4

14 t/m 18 november
Stageweek leerjaar 4

15 november
Proef en beleefavond (niet voor onze leerlingen)

18 t/m 23 november
Inschrijven herkansing schoolexamenweek

21 en 22 november
Leerlingavond leerjaar 4

24 november
Proef en beleefavond (niet voor onze leerlingen)

28 november
Herkansing schoolexamens leerjaar 4 (leerjaar 4 geen les)

28 november
Breekdag met verkort lesrooster

6 en 7 december
Leerlingavond leerjaar 1 t/m 3

9 december
Paarse vrijdag

23 december
Studiedag (leerlingen vrij)

26 december t/m 6 januari
Kerstvakantie

9 januari 2023
Studiedag

12 januari (vanaf 19.00 uur)
Vmbo-scholenmarkt voor klas 3

16 t/m 20 januari
Schoolexamenweek 4.2 voor klas 4

17 januari
Kom proef en beleef avond

23 t/m 27 januari
Stageweek voor klas 4

25 januari
Kom proef en beleef avond

26 januari
Z!O-training leerjaar 1+2

27 januari
Meeloopdag leerjaar 2

30 en 31 januari
Leerlingavond leerjaar 4

2 februari
Kom proef en beleef avond

6 februari
Herkansing SE 4.2 voor klas 4

9 februari
Informatie avond klas 2

14 februari
Studiedag, leerlingen zijn vrij

15 februari
Kom proef en beleef avond

16 februari
Bliksemstage klas 1B1, 1K1 en 1GT1

17 februari
Bliksemstage klas 1K3, 1GT2, 1B2 en 1K2

20 t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie

1 maart
Tafeltjesavond

2 maart
Meeloopdag klas 1

21 maart
Breekdag

24 t/m 31 maart
Schoolexamenweek 4.3 voor klas 4

27 en 28 maart
Leerlingavond klas 1,2 en 3

3 t/m 7 april
CKV-week voor klas 3

Vanaf 4 april
Start afnameperiode praktijkexamens, oefenexamens en examentraining  klas 4

7 april
Goede Vrijdag

10 april
Tweede Paasdag

11 t/m 21 april
Stage klas 3

12 april
Herkansing SE 4.3 voor klas 4

14 april
Laatste lesdag klas 4

18 april
Studiedag leerlingen vrij

19 april
Ophalen akkoordverklaring klas 4

20 april
Bliksemstage klas 2B1, 2K1 en 2GT1

21 april
Bliksemstage klas 2B2, 2K2, 2GT2, 2B3 en 2K3

24 april t/m 5 mei
Meivakantie

9 t/m 24 mei
Examens klas 4

17 mei
Sportdag klas 1 en 3

17 mei
Leerroute doorgeven klas 2

25 mei
Breekdag

25 mei
Gala klas 4

29 mei
Tweede Pinksterdag

30 en 31 mei
Parijsreis

31 mei
Z!O-training leerjaar 1+2

1 juni
Baas van morgen leerjaar 3

7 juni
Sportmiddag klas 2

8 juni
Studiedag leerlingen vrijdag

14 juni
Uitslag examens klas 4

19 juni
Start tweede tijdvak examens klas 4

22 juni
Start toetsweek klas 1,2 en 3

26 juni
Kennismakingsavond leerjaar 1

4 juli
Herkansing schoolexamen biologie klas 3

3 en 4 juli
Diploma-uitreikingen klas 4

5 juli
Finale herkansing maatschappijleer klas 3

6 juli
Uitslag examens tweede tijdvak

10 juli
CKV-dag voor klas 1

10 juli
Diploma-uitreikingen klas 4GT

11 juli
CKV-dag voor klas 2

12 juli
Eindejaarsactiviteit voor klas 1,2 en 3

13 juli
Rapporten ophalen (klas 1,2 en 3) en boeken inleveren (klas 1 t/m 4)

14 juli
Leerlingen vrij. Zomervakantie t/m 25 augustus