Taal en Rekentoets (TOA-toets)

Met de TOA-toetsen kunnen we vaststellen welk niveau (CEF-niveau) een deelnemer heeft. Zo kun je zien of iemand al het gewenste niveau heeft op het gebied van taal en rekenen. Of dat extra opleiding nodig is.

Taal Reken Toets (1)

Algemeen

Met de TOA-toets bekijken we jouw niveau op het gebied van rekenen en taal. Het geeft een goed inzicht in waar je nu staat en wat je moet doen om te groeien naar het niveau dat jij zou willen. Deze toets is beschikbaar voor jou, maar ook voor medewerkers van een bedrijf.

Voor: Iedereen die wil weten wat zijn niveau is op het gebied van rekenen en taal
Door: Curio Servicecentrum Studie & Beroep
Kosten: € 240,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod bij een TOA-toets:

  • Portfolio onderzoek (CV en motivatiebrief van kandidaat)
  • Digitale testafname - Lezen, luisteren, taalverzorging (spelling) en rekenen
  • Gesprek voeren - Spreken/gesprekken, schrijven
  • Terugkoppeling en rapportage

Maatwerk voor bedrijven

Er zijn ook mogelijkheden voor maatwerk. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke vragen en doelstellingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivo van Opbergen, 06-13435189.