Meet up Leerlabs: Live studio & Wondermomenten 2

Welkom! Op donderdag 1 juli van 19.00-21.00 (inloop 18.45) organiseren de leerlabs van Curio een bruisende online meetup. We zien je om 18.45 graag in de online Eventum Studio. Jij als gast schakelt vanaf huis in alsof je naar een TV programma kijkt. Je kiest gedurende de avond twee wondermomenten uit waar je aan deel wil nemen. Denk mee, laat je inspireren en geef feedback. Kortom: verwonder je! Bekijk hieronder de wondermomenten.

LET OP: voor de meetup heb je een verbinding met Microsoft teams nodig.
Wil je ook komen? Schrijf je hier in.

Wondermomenten ronde 2

20:10 - 20:45 uur

Blended leren is hot. Maar... wat is blended leren wel én wat is het niet? 

In dit wondermoment behandelen we als leerlab waar het nu echt over gaat als we het hebben over blended leren. We gaan kort in op de definitie en gaan vervolgens interactief aan de slag met misconcepties. Wat is het wel - maar ook wat het niet is! Herken je deze in je praktijk en hoe ga je daar mee om? We bespreken dit in interactie met anderen.

Verwonderaars:
Mijke van As en Robertine Anssems
Leerlab blended herontwerp

 

Blended leren: hoe dan? Verdiep je ideeën!

Blended leren is geen one-size-fits-all benadering. De uitwerking ervan zal per context en niveau verschillen. Toch zijn er enkele globale modellen die richting kunnen geven bij onderwijsontwerp. In dit wondermoment gaat het leerlab blended herontwerp daarom in op een aantal veelvoorkomende modellen voor blended leren. Natuurlijk met veel voorbeelden, zowel voor het vmbo als het mbo. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

Verwonderaars:
Barend Last en Judith Aarts
Leerlab blended herontwerp

 

De Tesla student zorgt dat je de flitsmeisterapp aan hebt staan

Volg de route die de student volgt in zijn opleiding: oplaadbaarheid, duurzaamheid, routeplanner en snelheid. Ben jij toekomstproof? In dit wondermoment nemen we jij mee in de route die de student volgt in zijn opleiding. We gaan het hebben over oplaadbaarheid, duurzaamheid, de routeplanner en de snelheid. De student aan het stuur en waar staat de docent? Wat is zijn rol hierin? Hoe toekomstbestendig is dit? Voor dit wondermoment is pen en papier nodig.

Verwonderaars:
Annemie Klomp, Marc Lips, Tess van Gogh, Sammy van Gool

 

Don’t mess with the conciërges.

De beste manier om sociale veiligheid te verbeteren is om het schoolbreed aan te pakken. Een prettig pedagogisch klimaat in de klas staat of valt met de veiligheid buiten het lokaal. Conciërges zijn de ogen en oren van de school op de gang, in de aula, op de trap en bij het fietsenhok. Zij hebben een ander contact met leerlingen, een andersoortige relatie, heel waardevol. Veel conciërges binnen en buiten Curio zijn bevraagd over hun taken en hun rol. De bevindingen daaruit zijn bemoedigend, inspirerend en hebben de basis gevormd voor een workshop ‘sociale veiligheid’. Conciërges gaan daarin met en van elkaar leren en ervaringen delen. Een mooi moment om dit te organiseren zou de ‘dag van de conciërge zijn’. Wanneer plannen we die in?

Verwonderaars:
Lucy Reijnen, Bart de Wijs en Monique Kleijngeld
Leerlab sociale veiligheid

 

Formatief handelen in het mbo

De visie op het onderwijs binnen Curio is onlangs bijgesteld en de onderwijskundige kaders (van de sector zorg en welzijn)  zijn vastgesteld. Blended leren is een speerpunt.

Hoe past formatief handelen binnen deze visie en kaders en hoe passen we formatief handelen toe binnen de onderwijsprogramma in het MBO (in combinatie met blended onderwijs).

Kernbegrippen zijn: Activerend leren en eigen regie bij de student

Formatief handelen krijgt vorm bij:

  • Toetsing
  • Gesprekken
  • Werkvormen

In ons wondermoment willen we stilstaan bij een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk 

Verwonderaars:
Connie Konings en Lonnie Boeren
Leerlab formatief handelen

 

Het Onderwijsorakel

De rol van de docent verandert continu. De overheid legt richtlijnen op, technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, het beroepenveld is steeds in beweging, het lerarentekort neemt toe en de noodzaak van een docent die alle antwoorden heeft neemt af. Sterft de docent zoals we die kennen uit? In een interactieve sessie zal ‘Het Orakel’ je inzicht verschaffen in de toekomstige rol van de docent en hoe het onderwijs van de toekomst kan worden vormgegeven.

Verwonderaars:
Lieke Kortsmit, Xander van Manen, Inge Backx, Stefan Backx
Leerlab toekomstproef onderwijs

 

Hoe creëer je een leergemeenschap?

Onder het motto “alle begin is moeilijk” wil ik de deelnemers meenemen in de creatie van een leergemeenschap. Hoe zorg je ervoor dat het geen “one man show” wordt. Hoe houd je deelnemers betrokken en aangehaakt? Hoe zorg je ervoor dat inzet niet eindigend is? Hoe blijf je prikkelen en verwonderen?

Verwonderaars:
Petra van de Ven en Dolf Willemen
Leerlab formatief handelen

 

Sociale Veiligheid bottum-up bij Zorg en Welzijn

Een hoge mate van sociale veiligheid draagt bij aan het welzijn van studenten en medewerkers en is bepalend voor de kracht van een leeromgeving. Vanwege deze reden zijn we binnen de sector Zorg& Welzijn in samenwerking met collega’s aan de slag gegaan met het onderzoeken wat sociale veiligheid betekent voor onze sector en hoe deze te versterken. In een interactieve workshop nemen Martin, Johan en Daan je mee op de weg die binnen de sector Zorg en Welzijn is bewandeld en welke resultaten dit heeft opgeleverd. We willen onze kennis en ervaringen graag met je delen en mocht je zelf nog ideeën hebben: ze zijn van harte welkom!

Verwonderaars:
Daan Wienke, Andres Deijkers, Johan van Gils en Martin Faas
Leerlab sociale veiligheid

 

Training kritisch denken voor jou! 

Hoe kijk jij naar jezelf én naar de wereld om je heen? Weet jij informatie op waarde in te schatten? In hoeverre denk je na over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen? Hoe nieuwsgierig ben je? Wat merken jouw studenten en collega’s, wanneer jij je kritische denkvaardigheden ontwikkelt? Het is goed om hier bij stil te staan. Dit begint bij jezelf! In de training kritisch denken worden vanuit een theoretisch kader de bouwstenen aangereikt om praktisch met kritisch denken aan de slag te gaan. Deze training is een van de opbrengsten vanuit het ‘Leerlab kritisch denken’. Tijdens dit wondermoment laten wij dit aan de deelnemers zien!

Verwonderaars:
Els van Osch, Leo Mouws en Wouter Muurmans
Leerlab kritisch denken

 

Virtual Reality in het onderwijs: Nu en in de toekomst

Hoe kunnen wij vanuit onderwijs anticiperen op de toekomstige samenleving? Dat en meer onderzoeken we in het Leerlab toekomstproef onderwijs. Stap vandaag met ons mee in ‘De Virtuele School’ en ontdek tijdens dit wondermoment wat Virtual Reality (VR) nu en in de toekomst kan betekenen voor onderwijs (op afstand). Hoe ver zijn we eigenlijk al op het gebied van technologie en digitale middelen? Ga je met ons mee op reis en onderzoek je samen met ons de mogelijkheden?

Verwonderaars:
Joris van der Heijden, Sarah Evers, Danielle Bennenk, Pleuni Rozi, Maaike van Dort en Joris van den Broek
Leerlab toekomstproef onderwijs

 

Wat is kritisch denken?

Onze wereld ontwikkelt in rap tempo. De dagelijkse gang van zaken verandert voor iedere student, docent, ouder, vakman en vakvrouw. De arbeidsmarkt van nu ziet er over een aantal jaar heel anders uit. Begrippen zoals fake news, robotisering en social media krijgen steeds meer invloed op studenten. Hoe leren we studenten, docenten  en organisaties kritisch te zijn op informatie? Hoe vergroten we een nieuwsgierige en leergierige houding? Het Leerlab kritisch denken heeft zich gebogen over het vraagstuk: Hoe vergroten we een onderzoekende houding bij student en docent. De resultaten delen we graag tijdens dit wondermoment met jullie.

Verwonderaars:
Nelleke Leijs en Annette Verheijen
Leerlab kritisch denken

 

Zorgeloos reizen in Coronatijd? Bestemming onbekend

De leerreis van leerlingen en studenten ligt vastgelegd in het onderwijssysteem. De snelheid, de route en de planner zijn bekende reizen in het onderwijssysteem: pakketreizen. Goed voor de toeristenmassa. Maar wat gaat er gebeuren als de student zijn eigen reisroute kan bepalen? Of zijn eigen snelheid in het afleggen van de route? In dit wondermoment nemen wij je mee in het verkrijgen van het eigenaarschap van het leerproces van de student, met de student als reisleider.

Verwonderaars:
Alex Ippel, Alfons Heerink en Jonathan de Lijster
Leerlab studentlab