Klachtenformulier

Contactgegevens
Ik ben
Op welke school of onderdeel van de organisatie heeft je klacht betrekking?
Wat heb je reeds gedaan om je klacht te voorkomen of te bespreken?

Klachtbeschrijving

Wij vragen je vriendelijk hier je klacht zo concreet mogelijk te beschrijven ( wanneer, waar, naam (en functie) van de persoon/ personen waar de klacht over gaat of die betrokken zijn bij, getuigen zijn van)

Bijlagen

Wij willen je vragen hier bijlages toe te voegen die van belang zijn voor de behandeling van je klacht.

Wil je een bijlage toevoegen?
Datum van de klacht