Formulier Examens/BSA

Contactgegevens
Op welke school of onderdeel van de organisatie heeft je klacht betrekking?

Beroepschrift

Wij vragen je vriendelijk hier zo concreet mogelijk te beschrijven waarom je een beroepschrift instelt tegen het besluit van de examencommissie of een bindend studieadvies.

Bijlagen

Wij willen je vragen hier een kopie toe te voegen van de beslissing van examencommissie of het negatief bindend studieadvies. Voor een goede behandeling van je beroep vragen we je eventuele andere relevante documenten, zoals eerdere studieadviezen mee te sturen.

Besluit
Bijlage (optioneel)
Bijlage (optioneel)