You are here:

Voorbereiding PABO

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de PABO? Dan moet je de toelatingstoetsen behalen om toegelaten te worden tot de PABO. Die toetsen je kennis in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Deze cursus geeft vrijstelling voor de toelatingstoetsen wanneer je het assessment voldoende afsluit. Je hoeft de toelatingstoetsen dan dus niet te maken en kan drempelloos naar de PABO.

Algemene informatie 

Deze cursus is gericht op doorstroom naar de pabo. Door de specifieke aandacht in deze cursus voor niet alleen de inhoudelijke stof van de zaakvakken, maar ook het aanleren van studievaardigheden, wordt de kans op een succesvolle overstap naar de PABO vergroot. Hierdoor neemt de kans op succes toe en daarmee ook de kans op een baan. Op de arbeidsmarkt is een groeiende vraag naar leraren basisonderwijs.

Per zaakvak krijg je 1,5 uur per week les om kennis te maken met het vak. De student krijgt een beeld van de inhoud van het vak en het niveau wat van hem of haar gevraagd wordt.

De student krijgt de opdracht om een portfolio op te bouwen per zaakvak. Dit portfolio bestaat uit een minimum van 5 vaste beoordelingsmomenten zoals toetsen/opdrachten. Hiernaast zullen er in de les andere opdrachten aangeboden worden welke onderdeel zijn van het portfolio.

De studenten krijgen 20 weken 1,5 uur per zaakvak per week les. (dus 4,5 uur per week in totaal voor de cursus).

De website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl biedt ook informatie voor studenten die door willen stromen naar de PABO. Op deze site zijn ook studiematerialen te vinden zoals syllabi, opdrachten en voorbeeldtoetsen.

Data:

Maandag 4 november 2024 start
Maandag 7 april 2025 eind

Locatie:

Oostelijke Havendijk 1, Roosendaal

Doelgroep:

Onderwijsassistenten, leraar ondersteuners, pedagogisch medewerkers, met de wens om de PABO te gaan doen. Maximaal 20 deelnemers.

Toelatingseisen:

Mbo niveau 4 diploma, HAVO/VWO diploma

Kosten:

€1425 inclusief kosten voor les- en studieboeken

Vrijgesteld van BTW. 
Duur: 

20 wekelijkse bijeenkomsten van 4,5 per week op maandagavond van 17.00 uur tot 22.00 uur, inclusief pauze.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

Voorbeelden van theorieonderwerpen:
Aardrijkskunde: “Aarde, klimaat en landschap”
Geschiedenis: “Grieken en Romeinen”
Natuur & Techniek: “Licht, geluid en techniek”

Voorbeelden van praktijkonderwerpen:
Werkvormen wereldoriëntatie
Onderzoek methodes voor wereldoriëntatie
Studievaardigheden zoals het plannen en prioriteren van studietaken.

Mogelijkheid invoer data waarop de training plaatsvindt:

Start maandag 4 november 2024
Eind maandag 7 april 2025


Resultaat

Als toekomstige PABO student ben je vrijgesteld van de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis & Natuur en Techniek. Je hebt je hierdoor veel kennis en vaardigheden eigen gemaakt. Per zaakvak maak je een portfolio. Wanneer dit portfolio voldoende gevuld is volgt een assessmentgesprek op een hogeschool, dit eindgesprek geeft bij een voldoende drempelloze toegang tot de PABO. Na het afronden van dit traject ontvang je een CURIO bewijs van deelname.

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen. Bij voldoende deelname behoort een in-company traject tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.