You are here:

Prove2Move training voor beoordelaars

Meld je aan en maak een verschil in de toekomst van onze studenten.

Met het beoordelen van examenopdrachten neem je belangrijke beslissingen over studenten. Dit vraagt om beoordelingsdeskundigheid. Deze training biedt jou oefeningen, inzichten en handvatten om tot een eerlijke en professionele beoordeling in de praktijk te komen. Wij beiden zowel online als fysieke bijeenkomsten aan om te oefenen met de ins en outs hiervan.

Wat houdt de training in?  

Met de overstap naar Prove2Move als onze nieuwe examenleverancier, krijgt u als bpv begeleider op de werkvloer een cruciale rol in de beoordeling van zowel de uitvoeringen als de producten van onze studenten. Om jullie hier optimaal op voor te bereiden, biedt Curio een speciale training aan voor examinatoren.

 • Online voorbereiding: 2 uur, in je eigen tempo.
 • Bijeenkomst online of fysiek: Deze training biedt jullie de tools en kennis om effectief en eerlijk te beoordelen, en zorgt ervoor dat jullie volledig op de hoogte zijn van de nieuwe procedures. Bovendien is het een uitstekende gelegenheid om te netwerken met andere professionals en kennis en ervaring te delen. Fysieke bijeenkomst maximaal aantal deelnemers 20. Online maximaal aantal deelnemers 50.

U kiest één van onderstaande data. Na inschrijving ontvangt u een link voor de online voorbereiding.

 

Data:

Maandag 23-09-24 19.00-21.30 uur (Breda – Biesdonkweg 33)

Maandag 23-09-24 19.00-21.30 uur (Roosendaal – Oostelijke Havendijk 1)

 

Dinsdag 15-10-24 19.00-21.30 uur (online)

Dinsdag 19-11-24 19.00-21.30 uur (Breda – Biesdonkweg 33)

Dinsdag 19-11-24 19.00-21.30 uur (Roosendaal- Oostelijke Havendijk 1)

 

Maandag 06-01-25 19.00-21.30 uur (online)

Maandag 03-02-25 19.00-21.30 uur (Breda Biesdonkweg 33)

Maandag 03-02-25 19.00-21.30 uur (Roosendaal-Oostelijke Havendijk 1)

 

Dinsdag 11-03-25 19.00-21.30 uur (online)

Dinsdag 15-04-25 19.00-21.30 uur (Breda- Biesdonkweg 33)

Dinsdag 15-04-25 19.00-21.30 uur (Roosendaal- Oostelijke Havendijk 1)

 

Maandag 02-06-25 19.00-21.30 (Breda- Biesdonkweg 33)

Maandag 02-06-25 19.00-21.30 (Roosendaal-Oostelijke Havendijk 1)

Locatie:

Breda – Biesdonkweg 33

Roosendaal – Oostelijke Havendijk 1

MS Teams

Doelgroep:

Werkveld onderwijs/pedagogisch werk (begeleiders stagiaires onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers). 

Toelatingseisen:

U begeleidt studenten van de opleiding onderwijsassistent of pedagogisch werk. 

Kosten:

Geen kosten.  

Duur: 

2 uur online voorbereiding + 2,5 uur bijeenkomst. 

Inhoud

Opbouw van de training:

 • Voorbereidende opdracht in digitale leeromgeving (2 uur)
 • Fysieke training of online training (2,5 uur)

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training (fysiek of Teams):

 • rollen begeleider/beoordelaar
 • valkuilen bij beoordelen
 • beoordelingscriteria
 • beoordelingssystematiek
 • Slechtnieuws gesprek
 • Modereren
 • O-wacker methode

Na het volgen van deze Training voor beoordelaars, inclusief modereersessie, ben je in staat:

 • te verwoorden hoe de examenopdrachten van Prove2Move zijn opgebouwd;
 • bruikbare documenten (examenopdrachten, algemene handleiding en kwalificatiedossier) in te zetten bij de voorbereiding op en beoordeling van een examen;
 • te verwoorden hoe de gebruikte iconen moeten worden geïnterpreteerd en wat dat betekent voor de student én de beoordelaar;
 • toe te lichten hoe de beoordelingssystematiek bij de examenopdrachten bedoeld is;
 • uit te leggen waarom een score 2 oké is;
 • een onderbouwde beoordeling uit te spreken/vast te leggen met als uitgangspunt het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar;
 • beoordelingssituaties (van jezelf en anderen) kritisch te benaderen;
 • de rol van begeleider en beoordelaar te scheiden tijdens het examen;
 • je eigen sterktes en zwaktes (beoordelaarsprofiel) te benoemen;
 • kritisch te reflecteren op je eigen manier van beoordelen;
 • een actieve bijdrage te leveren aan het afstemmen met mede-beoordelaars om zo de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten.

 

Resultaat

Certificaat van Prove2Move.