You are here:

Post mbo leraarondersteuner

De functie leraar ondersteuner wordt steeds vaker opgenomen in het functiebouwhuis van basisscholen en middelbare scholen. Het is immers een mooie baan tussen onderwijsassistent en leerkracht in.
De leraar ondersteuner heeft meer verantwoordelijkheden dan een onderwijsassistent. Denk hierbij aan het zelfstandig geven van lessen en het bepalen van het onderwijsaanbod. Scholen staan te springen om extra ondersteuning in de klassen.

Ben jij bijna afgestudeerd als onderwijsassistent op het MBO niveau 4 of werk jij in het onderwijs en wil je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogiek en didactiek verbreden en verdiepen? Dan is de opleiding tot leraar ondersteuner wat voor jou!

Algemene informatie 

De leraarondersteuner (B) verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, onderwijsvoorbereiding en doet aan professionalisering. De leraarondersteuner verzorgt zelfstandig instructie en begeleiding van leerlingen en ontwikkelt onderdelen van het lesprogramma.

De functie van leraarondersteuner komt voor in een reguliere basisschool, een integraal kindcentrum (IKC), een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

Data:

De opleiding start in januari 2025 en in oktober 2025. Bij start in januari 2025, rond je af in oktober 2025. Start je de opleiding in oktober 2025, dan is de afronding gepland in juli 2026.

Locatie:

Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33, Breda

Doelgroep:

Afgestudeerd onderwijsassistent MBO niveau 4 met werkervaring.

Toelatingseisen:

De student die de opleiding tot leraarondersteuner start moet in het bezit zijn van een MBO diploma onderwijsassistent niveau 4. Ook studenten die vroegtijdig de PABO hebben moeten beëindigen, kunnen instromen. De werkervaring als onderwijsassistent in het PO of VO moet minimaal 3 maanden zijn.

Kosten: 1090,- euro.
Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
Duur: 

De opleiding bestaat uit 21 bijeenkomsten. De duur is 10 maanden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding:

 1. Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning:
  • Ondersteunt de leraar bij het verzorgen van onderwijs
  • Instrueert en begeleidt (sub)groepen leerlingen bij vak- of vormingsgebieden met delen van de theorie onder verantwoordelijkheid van de leraar
  • Speelt tijdens de instructies in op ontwikkelingen op het vak- of vormingsgebied
  • Stelt mede de toetsen samen voor het vak- of vormingsgebied
  • Toetst en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen en bespreekt bevindingen met de leraar voor de beoordeling van het leerproces
  • Levert een bijdrage aan een veilig en pedagogisch klimaat door het begeleiden en stimuleren van sociale vaardigheden
  • Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde
  • Geeft uitvoering aan handelings- en ondersteuningsplannen
  • Houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij, registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze met de leraar
  • Signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met verbetervoorstellen
 2. Onderwijsvoorbereiding
  • Volgt ontwikkelingen in het vak- of vormingsgebied en integreert deze in instructies en leerlingbegeleiding in afstemming met de leraar
  • Bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor
  • Ontwikkelt een deel van het lesprogramma voor de invulling en uitvoering van praktijklessen met verschillende werkvormen in samenspraak met de leraar op basis van vastgestelde leerplannen
  • Evalueert de opzet van eigen leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten en verwerkt deze met (delen van) de theorie in het lesprogramma
  • Adviseert over het gebruik van leer- en hulpmiddelen en over de inrichting van de onderwijsruimte
  • Beheert en onderhoudt lesmaterialen, onderwijsmiddelen en/of praktijkruimtes, doet voorstellen voor vervanging of aanschaf
  • Neemt deel aan werkgroepen, draagt ideeën aan en/of doet verbetervoorstellen
 3. Professionalisering
  • Neemt deel aan scholingsactiviteiten
  • Houdt de bekwaamheden voor de functie up to date.

De deelnemer kan na afloop binnen de volgende kaders werken en draagt de onderstaande verantwoordelijkheden:

 • Beslist bij/over: het instrueren en begeleiden van leerlingen bij vak- of vormingsgebieden, het ontwikkelen van een deel van het lesprogramma voor de invulling en uitvoering van praktijklessen met verschillende werkvormen in samenspraak met de leraar op basis van vastgestelde leerplannen en het up-to-date houden van de bekwaamheden van de functie.
 • Kader: leerplannen en specifieke beleidslijnen voor de instructie en begeleiding op het vak- of vormingsgebied
 • Verantwoording: aan de toegewezen hiërarchisch leidinggevende over de kwaliteit van de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, de onderwijsvoorbereiding en de professionalisering.

Na afloop beschikt de deelnemer over de volgende vaardigheden:

 • Algemeen theoretische en praktisch gerichte kennis van het vak- of vormingsgebied
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school
 • Kennis en inzicht in de ontwikkelingen van het vak- of vormingsgebied
 • Vaardig in het ontwikkelen van delen van lesprogramma’s
 • Vaardig in het instrueren en begeleiden op een specifiek vak- of vormingsgebied
 • Vaardig in het begeleiden en motiveren van leerlingen

Lesdag maandagavond, 18.30u tot 21.30u, 3 uur

Module/ bijeenkomst

Start

Afronding

Data lesdagen

Welkomstbijeenkomst, 1 uur

Maandag 20 januari 2025

Via MS teams

Maandag 20 januari 2025

20 januari

Didactiek

 

 

Maandag 27 januari 2025

Maandag 10 maart 2025

27 januari

3 februari

10 februari

17 februari

24 februari

3 maart vakantie

10 maart

Ontwikkeling als onderwijs professional, deel 1

Maandag 24 maart 2025

Maandag 7 april 2025

24 maart

31 maart

7 april

Voortgangsgesprek

Maandag 14 april 2025

Via MS teams

Maandag 14 april 2025

Via MS teams

14 april

Pedagogiek

 

 

Maandag 12 mei 2025

Maandag 16 juni 2025

12 mei

19 mei

26 mei

2 juni

9 juni

16 juni

Afsluitingsbijeenkomst voor zomervakantie, 1 uur

Maandag 30 juni

Via MS teams

Maandag 30 juni

30 juni

Ontwikkeling als onderwijs professional, deel 2

Maandag 26 aug 2025

Maandag 9 september 2025

26 augustus

2 september

9 september

Keuzemodules

Keuzemodule 1:

primair onderwijs

Maandag 16 september 2025

Maandag 30 september 2025

15 september

22 september

29 september

Keuzemodules 2: voortgezet onderwijs

 

Maandag 16 september 2025

Maandag 30 september 2025

15 september

22 september

29 september

Voortgangsgesprek (optioneel)

Maandag 6 oktober 2025

Via MS team

Maandag 6 oktober 2025

 

6 oktober

Eindpresentaties

Maandag 20 oktober 2025

Maandag 27 oktober 2025

Maandag 20 oktober 2025

Maandag 27 oktober 2025

20 of 27 oktober

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een bewijs van deelname in de vorm van een CURIO certificaat met een overzicht van opgedane kennis en getrainde vaardigheden behorend bij het beroepsprofiel van leraar ondersteuner.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.