You are here:

Ondersteuning thuis MBO certificaat: (C0024)

Het certificaat omvat een takenpakket waarmee de ondersteuningsmedewerker thuis breder inzetbaar wordt.  Op deze manier  rond de thuiswonende cliënt zo efficiënt en doelmatig mogelijk gewerkt wordt. Het gaat om taken waarmee zij de cliënt, naastbetrokkenen of collega’s vraaggericht ondersteunt bij huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten van het dagelijks leven.

Algemene informatie scholing ondersteuning thuis

Het certificaat omvat een takenpakket waarmee de medewerker ondersteuning thuis breder inzetbaar wordt, waardoor er rond de thuiswonende cliënt zo efficiënt en doelmatig mogelijk gewerkt wordt. Het gaat om taken waarmee zij de cliënt, naastbetrokkenen of collega’s vraaggericht ondersteunt bij huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten van het dagelijks leven.

Data: Wordt bepaald bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10)
Locatie: Breda / Roosendaal
Voor: Deze training is bestemd voor zijinstromers in de zorg.
Door: Curio zorg en welzijn
Kosten: € 1200,00 per deelnemer
Duur: De training wordt gegeven in 10 dagdelen.

Inhoud van de scholing ondersteuning thuis

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

 • Ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke zorgtaken
 • Ondersteunen bij wonen en huishouden
 • Ondersteunen bij persoonlijke zorg en ADL

Afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers wordt de duur van het traject bepaald. Richtlijn voor deze eenheid is 3 tot 4 maanden (1 dagdeel/dag per week). 

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Resultaat

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer/certificaathouder over de volgende vaardigheden:

 • heeft basiskennis van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn
 • heeft basiskennis van anatomie
 • heeft basiskennis van de doelgroepen zorg en welzijn
 • heeft basiskennis van gezonde voeding
 • heeft basiskennis van relevante wet- en regelgeving in de sector zorg en welzijn waaronder zorgprotocollen, Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • heeft basiskennis van relevante ziektebeelden van cliënten
 • kan communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context en beroepspraktijk geldende gebruiken
 • kan de zelf- en samenredzaamheid van cliënten bevorderen
 • kan eenvoudige gesprekstechnieken toepassen
 • kan eet- en drinkgedrag van cliënten observeren en registreren;
 • kan handelen volgens geldende richtlijnen m.b.t.: ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg
 • kan ergonomisch en kostenbewust werken
 • kan signalen van sociale problematiek herkennen (waaronder huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik) en deze melden aan de leidinggevende volgens wet- en regelgeving en het beleid/protocol van de organisatie
 • kan technologische hulpmiddelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn hanteren
 • kan voeding volgens zorgplan bereiden

Na afronding van de training ontvangen deelnemers, op basis van aanwezigheid en actieve deelname het MBO certificaat Ondersteuning thuis (C0024). Het behaalde MBO certificaat geeft recht op vrijstelling van de behaalde werkprocessen bij het volgen van een diplomatraject.

Mocht je interesse hebben om nog meer te leren over de zorg, dan kun je na afloop één van de volgende scholingen gaan volgen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.