You are here:

Ondersteunen bij wonen en welbevinden MBO certificaat: (C0033)

Dit certificaattraject sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.

Algemene informatie scholing ondersteunen bij wonen en welbevinden

Dit certificaattraject sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.

Het traject is bedoeld voor werkenden of vrijwilligers in de intramurale zorg die al ongeschoold deze ondersteunende taken uitvoeren en werkzoekenden zoals carrièreswitchers en niet-uitkeringsgerechtigden die wel in de intramurale zorg willen werken, maar die geen direct zorggerelateerde taken willen verrichten.

De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden bij wonen en welbevinden van ouderen in zorginstellingen goed en verantwoord uit te kunnen voeren. Het gaat om die werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de zorgvrager in de intramurale zorg prettig en verantwoord te kunnen laten wonen en leven maar niet direct gericht zijn op persoonlijke zorg en ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen). Betrokken partijen kunnen met dit certificaat vormgeven aan het hoger inzetten op welzijn.

Data: Wordt bepaald bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10)
Locatie: Breda / Roosendaal
Voor: Deze training is bestemd voor zijinstromers in de zorg.
Door: Curio zorg en welzijn
Kosten: € 1250,00 per deelnemer
Duur: De training wordt gegeven in 10 dagdelen.

Inhoud van de scholing ondersteunen bij wonen en welbevinden

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

 • Uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden 
 • Gebruiksklaar maken van ruimtes
 • Optreden als aanspreekpunt
 • Uitvoeren van eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden
 • Uitvoeren van werkzaamheden gericht op voeding
 • Ondersteunen bij wonen, huishouden en welzijn
 • Assisteren bij uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers wordt de duur van het traject bepaald. Richtlijn voor deze eenheid is 15 weken (1 dagdeel/dag per week). 

Na de scholing ondersteunen bij wonen en welbevinden

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer/certificaathouder over de volgende vaardigheden:

 • heeft basiskennis van gebruik en toepassing van internet
 • heeft basiskennis van gebruik, eigenschappen en onderhoud van benodigde (hulp)middelen, materialen en apparatuur
 • heeft basiskennis van het systeem van voorraadbeheer
 • heeft basiskennis van hygiëne/HACCP
 • kan basiskennis van voeding en levensmiddelenbeheer toepassen
 • kan communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context en beroepspraktijk geldende gebruiken
 • kan een werkplan gebruiken
 • kan eenvoudige (huishoudelijke) apparaten onderhouden en eenvoudige reparaties aan apparatuur en/of gebouwen uitvoeren
 • kan eenvoudige handleidingen en etiketten lezen en interpreteren
 • kan feedbackvaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • kan luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen
 • kan omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • kan voor zichzelf opkomen in werkrelaties

Na afronding van de training ontvangen deelnemers, op basis van aanwezigheid en actieve deelname het MBO certificaat Ondersteunen bij wonen en welbevinden (C0033).
Het behaalde MBO certificaat geeft recht op vrijstelling van de behaalde werkprocessen bij het volgen van een diplomatraject.

Mocht je interesse hebben om nog meer te leren over de zorg, dan kun je na afloop één van de volgende scholingen gaan volgen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie. Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.