You are here:

Individuele basiszorg verlenen MBO certificaat - (C0039)

Dit certificaat richt zich op zorg ondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorg ondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Algemene informatie scholing individuele basiszorg verlenen

Dit certificaat richt zich op zorg ondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorg ondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Het specifieke probleem van zorginstellingen waar dit certificaat zich op richt is dat zij momenteel onvoldoende geschoold personeel hebben om met name in een intramurale setting de basiszorg te kunnen uitvoeren in de piektijden (ochtend- en avondzorg). Het aanbieden van die onderdelen van de kwalificatie Helpende zorg en welzijn die gericht zijn op het verlenen van deze basiszorg is een oplossing voor de scholingsbehoefte.

Data: Wordt bepaald bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10)
Locatie: Breda / Roosendaal
Voor: Deze training is bestemd voor zijinstromers in de zorg.
Door: Curio zorg en welzijn
Kosten: € 1250,00 per deelnemer
Duur: De training wordt gegeven in 10 dagdelen.

Inhoud van de scholing individuele basiszorg verlenen

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

 • Uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden 
 • Bijdragen aan een veilige situatie
 • Ondersteunen bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • Ondersteunen bij persoonlijke zorg en ADL

Afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers wordt de duur van het traject bepaald. Richtlijn voor deze eenheid is 18 weken (1 dagdeel/dag per week). 

Na de scholing individuele basiszorg verlenen

Na de afloop van de training beschikt de deelnemer/certificaathouder over de volgende vaardigheden:

 • heeft basiskennis van gebruik, eigenschappen en onderhoud van benodigde (hulp)middelen, materialen en apparatuur
 • heeft basiskennis van hygiëne
 • kan communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context en beroepspraktijk geldende gebruiken
 • kan een werkplan gebruiken
 • kan feedbackvaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • kan handelen volgens geldende richtlijnen m.b.t.: ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg
 • kan ergonomisch en kostenbewust werken
 • kan luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen
 • kan sociale vaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • kan voor zichzelf opkomen in werkrelaties

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen.

Na afronding van de training ontvangen deelnemers, op basis van aanwezigheid en actieve deelname het MBO certificaat Individuele basiszorg verlenen (C0039). Het behaalde MBO certificaat geeft recht op vrijstelling van de behaalde werkprocessen bij het volgen van een diplomatraject.

Mocht je interesse hebben om verder te leren in de zorg, dan kun je na afloop één van de volgende scholingen gaan volgen.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.