You are here:

Geriatrische revalidatiezorg

Door de vergrijzing zal de vraag naar geriatrische revalidatiezorg (GRZ) zowel intramuraal als extramuraal toenemen. Het doel van geriatrische revalidatiezorg is met behandeling en therapie de cliënt terug te laten keren naar de eigen thuissituatie.

Algemene informatie 

Tijdens deze module leer je welke vaardigheden en kennis nodig zijn om geriatrische revalidatiezorg te verlenen. Je leert hoe je de cliënt kunt ondersteunen met als doel hem/haar weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Samen met de cliënt en zijn naasten ga je aan de slag om revalidatiedoelen te behalen. Je observeert, signaleert en leert hoe verschillende factoren elkaar beïnvloeden in het revalidatieproces. Je bent als verpleegkundige/verzorgende de spin in het web van de zorg rondom de cliënt, het multidisciplinaire team en in de contacten met de mantelzorger en de naasten van de zorgvrager

Data:

9 januari

Locatie:

Biesdonkweg 33, Breda

Doelgroep:

Verpleegkundigen en verzorgenden die op de GRZ werken. 

Toelatingseisen:

Gediplomeerd verpleegkundigen en verzorgenden. Werkzaam op een GRZ afdeling. 

De zorgorganisatie moet een examinator hebben.

Kosten:

€450,-

Vrijgesteld van BTW.

Duur: 

6 bijeenkomsten.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de training:

 • Diagnosegroepen en ziektebeelden
 • Afasie
 • Orthopedie
 • Eigen regie en zelfredzaamheid
 • Sociaal netwerk
 • MDO en interdisciplinair werken
 • Therapeutisch klimaat
 • Bekostiging, ELV / DBC
 • Verschil GRZ (geriatrische revalidatie) en MSR (medisch specialistische revalidatie)
 • Rouw (verlieservaring)
 • Ontslaggesprek

Mogelijkheid invoer data waarop de training plaatsvindt

9 januari, om de week

De cliënt en mantelzorger zijn ondersteunend bij de revalidatie. De zorg voor de cliënt is georganiseerd op basis van de afspraken in het revalidatieplan en collega's zijn geïnformeerd over het verloop van de revalidatie. 

 

Resultaat

Na voldoende afronding van deze module ontvangen deelnemers een mbo-certificaat.

Bij maatwerktrajecten is er ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen, vragen en doelstellingen. Bij voldoende deelname behoort een in-company traject tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor meer informatie.Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.