Wet Natuurbescherming, niveau 3

Veel planten- en diersoorten vereisen een zorgvuldige aanpak voor en tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Aanmelden voor 1 juli, 2021

Data:

De cursus start op 4 december 2020 en 26 februari 2021.

De planning is als volgt:
04.12.2020 9:00-16:00u Les 1
11.12.2020 9:00-16:00u Les 2
17.12.2020 9.00-16.00u Les 3 en examen

26.02.2021 9:00-16:00u Les 1
05.03.2021 9:00-16:00u Les 2
12.03.2021 9:00-16:00u Les 3 en examen

De data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Bijzonderheden: Inclusief koffie/thee, lunch, lesmateriaal, examen, getuigschrift en een landelijk erkend certificaat met het AOC Keurmerk.
Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda
Voor: Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders in de gemeentelijke groenvoorziening, groenaannemerij en grond-, weg- en waterbouw.
Door: Roland-Jan Buijs
Kosten: € 725,00 per persoon (vrijgesteld van btw)
Duur: De cursus wordt gegeven in 6 dagdelen (inclusief examen). 

Algemeen

Veel planten- en diersoorten vereisen een zorgvuldige aanpak voor en tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Middels gedragscodes worden via het AOC Keurmerk drie deskundigheidsniveaus onderscheiden, die elk via een apart certificeringstraject aantoonbaar deskundig handelen borgen. Het betreft:

 • Deskundigheidniveau 1; medewerker/meewerkend voorman. Minimaal 1 gecertificeerd persoon per werkploeg.
 • Deskundigheidniveau 2; opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.
 • Deskundigheidniveau 3; werkvoorbereider/projectleider. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.

De kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een zorgvuldige aanpak worden in deze cursus aangeboden en geoefend en na afloop geëxamineerd op deskundigheidsniveau 3.

Inhoud

Tijdens de cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wet Natuurbescherming: beschermde soorten, doelstelling wet, zorgplicht, verboden, leefomgeving
 • Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen
 • Communicatie en werkproces
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen (opstellen plan van aanpak)
 • Mitigeren en compenseren
 • Rode lijst soorten
 • Type rust- en verblijfplaatsen
 • Organisatiebeleid
 • Borging in contracten
 • Standaard RAW 2010
 • Overtreding en handhaving
 • Vier gedragscodes (bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, waterschappen, bos- en natuurbeheer)
 • Cases en vragen

Het examen is gepland op de laatste middag van de cursus.

Resultaat
Na deze cursus bent u in staat om tijdens de voorbereiding van het werk op deskundige en juiste wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna. U beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.

Nadat de cursus met een voldoende is afgerond, is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om gedragscodes toe te passen in de praktijk. U ontvangt een pasje van de AOC Raad met een landelijk erkend AOC Keurmerk. Dit keurmerk is 5 jaar geldig, binnen vijf jaar dient u een hercertificering Wet Natuurbescherming niveau 3 te volgen. Deze is 3 jaar geldig. Hercertificering is alleen mogelijk binnen de laatste 6 maanden van de huidige looptijd.

Wilt u een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte voor u uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van uw organisatie.

Wet Natuurbescherming, niveau 3

Aanmelden voor 1 juli, 2021