Groen


Gewsbscha

Gewasbescherming A

Breda

Heeft u al een spuitlicentie? Sinds 1 juli 1996 is deze verplicht voor het beroepsmatig toepassen, verkopen en/of in opslag hebben van gewasbeschermingsmiddelen. Deze cursus bereidt u voor op het examen waarmee u 'Gewasbescherming A' kunt behalen.

Gewsbschb

Gewasbescherming B

Breda

Heeft u al een licentie? Sinds 1 juli 1996 is deze verplicht voor het beroepsmatig toepassen, verkopen en/of in opslag hebben van gewasbeschermingsmiddelen.

Verlgews

Verlengingsbijeenkomsten gewasbescherming

Breda

Tijdens de verschillende bijeenkomsten worden thema's uit de module 'Teelt' en 'Veiligheid & Techniek' behandeld, zoals Bedreigingen in het openbaar groen, Natuurlijke vijanden, Kleine beetjes... grote gevolgen, Klimaatverandering en Veiligheid en Techniek bij gewasbescherming.

Kba (1)

Knaagdierbeheersing

Breda

In deze kennisbijeenkomst maakt men kennis met de leefwijze van de belangrijkste knaagdierplagen op het agrarisch bedrijf en de methoden, middelen en materialen ter preventie en bestrijding. Specifiek wordt ingegaan op het voorkomen van resistentie bij de ratten en muizen tegen chemische bestrijdingsmiddelen en het veilig omgaan met deze middelen. Door het volgen van deze bijeenkomst verkrijgt men de aantekening Knaagdierbeheersing agrarisch bedrijf, op het bewijs van bekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.

Kba (1)

Knaagdierbeheersing Verlenging

Breda

In deze kennisbijeenkomst maakt men kennis met de leefwijze van de belangrijkste knaagdierplagen op het agrarisch bedrijf en de methoden, middelen en materialen ter preventie en bestrijding. Specifiek wordt ingegaan op het voorkomen van resistentie bij de ratten en muizen tegen chemische bestrijdingsmiddelen en het veilig omgaan met deze middelen. Door het volgen van deze bijeenkomst verkrijgt men de aantekening Knaagdierbeheersing agrarisch bedrijf, op het bewijs van bekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.

Molwoel

Mollen- en woelrattenbestrijding

Breda

Sinds 1 juli 1996 is een licentie verplicht als u fosforwaterstof-houdende middelen wil gebruiken voor het bestrijden van mollen en woelratten. Deze cursus bereidt u voor op het examen waarmee u de licentie mollen- en woelrattenbestrijding kunt behalen.