You are here:

Sterk Techniek Onderwijs maak je samen

Het vmbo is bezig met de implementatie van Sterk Techniek Onderwijs. Dit gaat gepaard met professionalisering van docenten, onderwijskundige vernieuwingen, meer talent voor technologie, innovaties, samen verbinden, crossovers en dit binnen een realistische context. Voor de vakdocenten kan dit een behoorlijke omslag zijn. In plaats van de focus op het vak wordt er nu verwacht dat de professional een andere rol gaat vervullen. Meer projectmatig werken, nieuwe keuzevakken en keuzedelen, differentiëren, arrangeren,  flexibiliseren, maatwerk, doorlopende leerlijnen vmbo-mbo enz. Niet langer de interne gerichtheid maar netwerken met het bedrijfsleven, overheid en de praktijk vullen de agenda. Professionalisering en taakvolwassenheid is voorwaardelijk. Tijdens deze bijeenkomst willen we o.a. stilstaan bij deze thema's

Motorvoertuigen Bg

Datum en locatie

15 oktober 10.00- 11.30 uur

Online via teams

Programma

1. Opening kennismaking

Ruud Engelse,
Directeur onderwijs Curio

2. Samenwerken

Partners in de regio

Samenwerking met bedrijfsleven
Samenwerking met overheid
Samenwerking met onderwijs
Samenwerken beroepsonderwijs West- Brabant


Jan van Nierop

Ambassadeur sterk techniek onderwijs
Voorzitter dagelijks bestuur SPV

3. Presentatie STO visie en plannen STO Amer
STO Breda
STO Brabantse Wal
STO Gorinchem Altena
STO West-Brabant midden
Ad Verbogt
Regionale beroepsagenda
Lisan van Beurden
Mbo techniek en technologie

4. Waarom een netwerk techniek onderwijs in de regio Sterk techniek onderwijs?

- Op welke thema's ontmoeten we elkaar?
- Hoe gaan we elkaar op gemeenschappelijke agenda’s ontmoeten?
- Hoe kunnen we komen tot een optimale samenwerking in de regio West-Brabant?

Ruud Engelse
Onderwijs Directeur Curio
5. Afspraken
Hoe nu verder?
Ruud Engelse
Onderwijs Directeur Curio

 

Plattegrond
Lasser Bg