Voorzorgmaatregelen op de Curio locaties

Voor het vmbo/voortgezet onderwijs geldt, dat de lessen op school door kunnen gaan. Wel houden leerlingen altijd 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel. We ventileren alle ruimtes goed. In ons mbo worden de lessen veelal online gegeven. Op onze onderwijslocaties houden we 1,5 meter afstand tot elkaar en tot het onderwijspersoneel. Bij de fysieke lessen op school ligt de nadruk op praktijkonderwijs en persoonlijke gesprekken met je begeleiders. We ventileren alle ruimtes goed. Soms gebruik je een mondkapje. Dit geldt vooral voor (praktijk)lessen waar de 1,5 meter afstand niet altijd kan worden gegarandeerd.

Wat doet de school om besmetting te voorkomen?

Op alle scholen wordt de schoonmaak goed uitgevoerd volgens afspraak. Curio heeft de schoonmaakbedrijven gevraagd om de werkzaamheden aan te passen: er is er meer aandacht voor het schoonmaken van contactvlakken (deuren, balies, kranen, trapleuningen, enzovoort).


Schoonmaakbedrijven hebben ook te maken met ziekmeldingen. De uren van de schoonmakers mogen daarom flexibel gedurende de dag worden ingevuld, zodat het schoonmaakrooster toch kan worden uitgevoerd. Daarnaast ventileren we alle ruimtes goed.

Hoe zorgt Curio ervoor dat er niet meer dan het toegestane aantal mensen bijeen zijn?

Curio organiseert geen grootschalige evenementen en legt de focus op online onderwijs. Bijeenkomsten met grote groepen zijn daarmee volledig uitgesloten.

Wat kan ik op school doen om besmetting te voorkomen?

We handelen op onze scholen volgens de tips van het RIVM en de GGD: handen wassen met zeep, hoesten in je armholte, papieren zakdoeken gebruiken en geen handen geven. Hanteer in het mbo 1,5 meter afstand tot je klasgenoten en het onderwijspersoneel. In het vmbo is de onderlinge afstand niet nodig, maar hanteer je wel 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel. Maak gebruik van mondkapjes daar waar dit in het mbo wenselijk is.

Als het RIVM en GGD meer tips geven, gaan we die volgen.

Advies mondkapjes

Curio adviseert zeer dringend om mondkapjes te dragen binnen alle schoolgebouwen en leslocaties. Hiermee volgen we de lijn van het kabinet, de vo-raad en mbo-raad.

Dit advies geldt voor het lopen door de gangen, de kantine en overige ruimten op school. In een lessituatie waar de hele les veilige afstand te waarborgen is (minimaal anderhalve meter), hoeft geen mondkapje te worden gedragen. Studenten/leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen.

Dit betekent dat het personeel tegen de leerlingen/studenten kan zeggen: “Wij willen dat je een mondkapje draagt op de gangen, in de kantine etc.”.

Voor stages buiten Curio volgen we de regels van het stagebedrijf.

Waarom een zeer dringend advies en geen verplichting?

Er zijn scholen die een mondkapjesplicht invoeren. Curio kiest daar niet voor omdat het bijzonder lastig te handhaven is. Verder is het treffen van sancties bij overtreden van een mondkapjesplicht juridisch zeer ingewikkeld.

Kom op de fiets of te voet naar school!

We vragen je ook om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Kom je met het openbaar vervoer? Gebruik dan een mondkapje. En probeer de spits te vermijden.