Voorzorgmaatregelen op de Curio locaties

Voor het vmbo/voortgezet onderwijs geldt, dat de lessen op school door kunnen gaan. Wel houden leerlingen altijd 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel. We ventileren alle ruimtes goed. In ons mbo worden de lessen veelal online gegeven. Op onze onderwijslocaties houden we 1,5 meter afstand tot elkaar en tot het onderwijspersoneel. Bij de fysieke lessen op school ligt de nadruk op praktijkonderwijs en persoonlijke gesprekken met je begeleiders. We ventileren alle ruimtes goed. Vanaf 9 november geldt een mondkapjesplicht. 

Wat doet de school om besmetting te voorkomen?

Op alle scholen wordt de schoonmaak goed uitgevoerd volgens afspraak. Curio heeft de schoonmaakbedrijven gevraagd om de werkzaamheden aan te passen: er is er meer aandacht voor het schoonmaken van contactvlakken (deuren, balies, kranen, trapleuningen, enzovoort).


Schoonmaakbedrijven hebben ook te maken met ziekmeldingen. De uren van de schoonmakers mogen daarom flexibel gedurende de dag worden ingevuld, zodat het schoonmaakrooster toch kan worden uitgevoerd. Daarnaast ventileren we alle ruimtes goed.

Hoe zorgt Curio ervoor dat er niet meer dan het toegestane aantal mensen bijeen zijn?

Curio organiseert geen grootschalige evenementen en legt de focus op online onderwijs. Bijeenkomsten met grote groepen zijn daarmee volledig uitgesloten.

Wat kan ik op school doen om besmetting te voorkomen?

We handelen op onze scholen volgens de tips van het RIVM en de GGD: handen wassen met zeep, hoesten in je armholte, papieren zakdoeken gebruiken en geen handen geven. Hanteer in het mbo 1,5 meter afstand tot je klasgenoten en het onderwijspersoneel. In het vmbo is de onderlinge afstand niet nodig, maar hanteer je wel 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel. 

Mondkapjesplicht op alle locaties vanaf 9 november

Curio stelt het dragen van een mondkapje verplicht op alle Curio-locaties. Dit geldt voor iedereen die zich in het gebouw bevindt en dus ook voor leveranciers, bezoekers, etc.

Vooruitlopend op de landelijke verplichting en vanwege de groeiende onrust op scholen van Curio, heeft de raad van bestuur op verzoek van een aantal locaties deze maatregel getroffen. 

We willen graag dat onze schoolgebouwen open kunnen blijven voor fysiek onderwijs.Het dringende advies sinds 5 oktober om een mondkapje te dragen, is niet voldoende gebleken. Door het dragen van mondkapjes verplicht te stellen, kunnen we beter handhaven. 

Voor stages buiten Curio volgen we de regels van het stagebedrijf.

Kom op de fiets of te voet naar school!

We vragen je ook om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Kom je met het openbaar vervoer? Gebruik dan een mondkapje. En probeer de spits te vermijden.