Stage informatie mbo

Omstandigheden waardoor een stage niet doorgaat

Er zijn een aantal omstandigheden waardoor een stage wel of niet meer door kan gaan. We hebben op een rijtje gezet hoe we hiermee om gaan. 

 1. Jouw stagebedrijf is verplicht gesloten (bijvoorbeeld horeca)
  Jouw opleidingsteam bekijkt of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat je alle stage-uren maakt. Lukt dat niet? Dan moet je de beroepspraktijkvorming (bpv) later inhalen. Ook als daardoor je opleiding langer duurt.
 2. a. De stage stopt omdat jouw stagebedrijf zelf besluit dicht te gaan.
  Jouw opleidingsteam bekijkt of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat je alle stage-uren maakt. Lukt dat niet? Dan moet je de beroepspraktijkvorming (bpv) later inhalen. Ook als daardoor je opleiding langer duurt.
  b. Jij besluit zelf te stoppen met je stage.
  Dan moet jij zelf school en stagebedrijf schriftelijk informeren. Jouw opleidingsteam bekijkt of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden.
 3. Jouw BOL-stage gaat gewoon door.
  Jouw opleidingsteam bekijkt of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat je alle stage-uren maakt. Lukt dat niet? Dan moet je de beroepspraktijkvorming (bpv) later inhalen. Ook als daardoor je opleiding langer duurt.

Stopt jouw stage? Dan kan Curio kijken of het lukt om jou een andere stageplaats aan te bieden. De school kan daarbij de hulp inroepen van het SBB.
Gaat jouw stage gewoon door? Dan gaat ook je stagebegeleiding vanuit school gewoon door. Je stagebegeleider komt niet op bezoek. Contact gaat via telefoon of email.

Ben jij de afgelopen dagen gestopt met je stage? En was dat om een andere reden dan hierboven beschreven? Dan raden we je aan om snel je stage weer te starten.

Doe je een bol-opleiding en heb je je stage (bpv) niet kunnen afronden. Heeft dit gevolgen voor het diploma? 

Is je stage wel gestart maar niet afgerond? Dan zetten we deze stappen:
Stap 1: het opleidingsteam bekijkt of jij de leerdoelen van de stage hebt behaald. Is het antwoord ‘ja’, ook al heb je niet alle uren gemaakt? Dan is je bpv ‘behaald’.
Stap 2: Zijn je leerdoelen nog niet (helemaal) behaald? Dan bekijken we of jij je stage bij een ander leerbedrijf kan afmaken.
Kan dit niet? Dan bekijken we hoe je je leerdoelen op een andere manier kunt behalen. Bijvoorbeeld door een vervangende opdracht.
Stap 3: Behaal je je leerdoelen dan nog niet? Dan kan er helaas niet gediplomeerd worden. Je stage en/of diplomering wordt uitgesteld.

Word je BBL-overeenkomst afgebroken?

Hopelijk kun je je werkzaamheden snel weer starten als je leerbedrijf open gaat. Het  onderwijsteam beoordeelt of je leerdoelen toch behaald zijn. Een onderbreking van je stage kan leiden tot een langere opleidingsduur. Er zijn inmiddels ook volop alternatieven, die we in samenwerking met SSB kunnen organiseren.

Stage in combinatie met examen

Is er dringend een stage nodig vanwege komende examens, omdat de huidige stage is vervallen vanwege coronamaatregelen. Dan moet er contact opgenomen worden met de stagebegeleider van school. Dringend op zoek naar een vervangende stageplek? De student kan dan zelf of via school zich melden bij SBB. 

Buitenland stages

Bij Curio vinden voorlopig geen buitenlandstages meer plaats. Ook studiereizen gaan tot nader order niet door. Afhankelijk van de adviezen die het ministerie van Buitenlandse zaken geeft, wordt bekeken of er later in het schooljaar wel mogelijkheden zijn voor buitenlandstages. De gezondheid van leerlingen en studenten staat hierbij voorop.

Worden onkosten vergoed omdat een student moest terugkomen?

Curio gaat proberen om de kosten te (laten) vergoeden. Daarvoor hebben de studenten waarover het gaat een mailbericht gehad van onze dienst Student en Onderwijs/Internationalisering. Daarin staat de uitleg van wat bij ons moet worden ingeleverd. Hiermee zoeken we uit of en hoe we de kosten kunnen vergoeden. Heb je dit mailbericht niet ontvangen? Neem dan contact op met je stagebegeleider.