Leren op afstand

In ons mbo worden lessen veelal online gegeven. Studenten zijn ook verplicht om aan deze lessen deel te nemen. In het mbo volgt men het grootste deel van de lessen online. Deze lessen zijn verplicht. Het praktijkonderwijs en persoonlijke afspraken vinden waar mogelijk plaats op school. Daar geldt de regel dat je 1,5 meter afstand houdt van zowel  medestudenten als het onderwijspersoneel. Men gebruikt een mondkapje als dat nodig is.  

Natuurlijk blijft iedereen met klachten thuis. Ziekmelden gaat dan via de gebruikelijke manier.

Móeten studenten  meedoen met leren op afstand?

Ja, dit is nu de vorm van onderwijs. Studenten zijn verplicht mee te doen. Als een student toevallig ziek thuis is en te ziek om mee te doen, dan moet op de gebruikelijke manier afgemeld worden.

Voldoet Curio op deze manier aan de leerplichtwet?

De minister van Onderwijs heeft besloten dat de scholen dicht gaan en we overgaan op leren op afstand. De Inspectie van het onderwijs volgt deze lijn. Leerlingen en studenten zijn verplicht mee te doen met het onderwijs op afstand.

Hoe zit het met pesten en privacy bij leren op afstand?

Net als in een gewone les verwachten we van iedereen inzet en respect voor elkaar. Zelf ongevraagd opnamen maken van lessen is niet de bedoeling. Met foto's of films van online lessen op je social media, schend je de privacy van iemand anders. En dat mag niet.

Heb je problemen bij het werken met Teams of andere programma's?

Heb je een vraag voor de helpdesk voor mbo-studenten dan is dit de weg:
1. Mail: pcsupport@curio.nl (reactie meestal binnen 1 schooldag)
2. Selfservice portal: https://student.curio.nl
3. WhatsApp: 06 117 833 33 (werkdagen van 8.30-16.30 uur)
4. Telefoon: 076 504 8144 (werkdagen van 8.30-16.30 uur)

PCSupport krijgt momenteel heel veel vragen. Het kan even duren voordat je vraag wordt beantwoord.